PURWAKA WEDA BUDDHA II

1 komentar
 
PURWAKA WEDA BUDDHA IIBEYAKALA agung :
                             
Kaki kala putih, Kaki  kala dara, Kaki kala  sakti, Kaki kala mukti,
Kaki  kala dengen,   Kaki kala riwane,  Kaki tuju  randhu,  Ki  lembu wok,
sira  angasdahan  kala  kabeh,  wusa  mene  denira  hanangkalaniring  pun
hanu, huwakaken ring pasangkalan ipun, iti tadah sajinira, sokan sahulung              jajatah  calon  tan winalik,  pancak-satha,  walung-gagending,  sajeng  ring                  sujang, cucupan ring tatempeh, kalawan  pirak sabhuwana,  yanana kurang            tadah sajyanira,  sira maring  pasar  agung, hamilihana saka belanira, lah ta                         sira hamangan-hanginuma, kalawan sanakira kabeh sowang-sowang.
                            
Tatebus :          

Om Siwa Sada-Siwa Parama-Siwa, sabda bang, bayu haputih, IDEP haireng, hangiketakena hatma juwithan jiwanira sangtinebus-tebusan, tbas-tebus hanbusakna hatmanira sang tinbusan, mulih hapari purna hatmanira sang tinbusan, 
Om nama siwaya.

Sasarik :           
Om Sriya namah, ring gidat. Hanngenakna bayu bhagya purakrthi, ring bahu tengen. Hangiwakakna panca-baya pakewuh, ring bahu kiwa, hangarepakna phala-bhega-sri-sadana, ring hengkek-hengkekan.
            Hangungkurakna driya-huphatha hujar hala ipen hala, ring gigir.
            Hangati-hati sabda rahayu kadi ring tuhan, ring hulun hati.
            Hananggapakna phala-bhega-sri-sadana, ring tangan karo.
            Hanandungana maspira-kemala winten, ring pupu karo.

Nabutatbus  :               Hanguculakna lara-wighnane pun anu.

Nultulang tatbus :         Hangulihakna hatma juwitane pun anu,
                                   pada mantuka maring guwa-garbhan ipun.

Yen karaga matetbus : Hamancutaning mala-pataka nepun anu.

Nultulang tatbus, tunggil kading ngarep :

Tehenan :  

Om Sang Hyang Siwa ping catur-muka panca-muka dewa-bhyuha, sira Bhagawan ratangkup, sira tahanggesenguna hujar hala hipen hala lara-roga, tan kena hupatha sasangi, tka gempung hilang sakehe, hananira Sang Hyang Siwa ping catur-muka panca-muka dewabyuha.                       

Jajanganan :     

Pukulan Kaki hameng Nini hameng, Bapa bangkeleng Babu bangkeleng, Babu haber Babu sinang, Babu maranak Babu hanjureni, Babu hanungku rat Babu wisesa, Babu dadukut sabhumi Babugadebhyah, Babu surastri Babu supani, hingsun handha suh kerthanira, handha hanjangani sira si Jabang bayi, iti tadah sajinira, liwet kacang satungkeban, lawan jangan saniru, manawi weten kurang luput, sampun tan agung sampura, iki pirak satak, hatutumbasira maring pasar agung, hamilihana saka belanira, sami sira hamuktya sari, kalawan sanakira kabeh, halit kang sun haturaken, agung kang sun teddha, handha hangluwarana sakwehing Bajang lara-roga, sawut sang kandandha upadra wan ipun, baliken wongana den habeik, kangaderwe caru, sampun sira ramagi, sampun sira nedut, sampun sirang gotes, baliken wongana den habecik, hasungana henak hamangan henak haturu, henak hameng-hameng katkana jajaka wudar-wudar, sampun sira sami hasung nugraha rahayu, sampun sira sami hambuktya sari, sami sira mantuka hangalinggana kayanganira sowang-sowang, hangarenana hurip warasa, dirgha-yusa pari-purna, kaduk timbul bujana kulit, hakulit tembaga, hawalung wesi, hahotot kawat, luputa ring lara-rogha, luputa ring panca-kala, luputa ring jara-marana, wastu den kadi pangraksarina ring si Jabang-bayi, raksana ning sabha-paran ipun, ring hesuk kalawan sore, rahina kalawan wengi, Om nama siwaya.

Sambutan :     
            
Pukulun Kaki Braja-Pati, Kaki Samantara, Kaki Cipta-Gotra, hulun handha-sih-krtha nugrahanira, handha-hambersihin hina sambutan, manawi hatma-jiwita ning kinasambutan hanganja-hanja pinggir ing samudra, tlenging hundadhi, sambutakna hulihakna maring raga-walunaning kinasambutan, hulihakna tetep mandel dirgha-yunsa, tan-katamana upadrawa Bhatara, Om Siwa-Dhampatyo swaha.

MARIMPEN mwang SUMBU :

Pukulan Babu Lembhana, Babu Hamong, Babu Juruh, Babu Halad-halis, Babu Korokok, Babu Sugih, Babu Sinang, Babu Gandhil, Babu Pangguh, iki siganjaranira, kang hamong-mong hatma-juwitaning manusa, lanang-waden, hatu-hanom, manusanira hamalaku kasakten kasiddhen-kamandhen, Padhuka Bhatara hangulihaken hatman ipun, hamuluraken tuwuh hipun.

PULAGEMBAL mwang SEKARSITAMAN :

Om Bhagawan Panarikan, Kaki Cipta-Gotra, Nini Cipta-Gotra, manusanira hangaturaken pasasaji pulagembal, tadah pawitra skarsitaman, caru-sdah putih-hijo, tarimanenta maring sumur, manusanira handha-lugraha, halepas bratha kang munggwing surat kasambut rumihin, manawi wenten kurang luput ipun, hapuranenta pukulun, depun gengrena, hakdik haturaning manusanira, hagung pakulihan ipun.
           
Om hayu werdhi haso-werdhi, hurdhi-prajnan suka sriya, dharma san santana werdhinca, hastute sapta-werdhiya.

Om dirghayu rastutathastu-hastu, Om Sa Ba Ta A I Na Ma Si Wa Ya, nama swaha.

Sawarnaning SASAYUT :
            
Pukulun Padhuka Bhatara hanungku-rat, kalawan sira padhuka Bhatari Perthiwi, makadi padhuka Bhatara Wisesa ring rat bhuwana kabeh, kalawan padha Bhatara hangaturaken Sasayut ipun hanu, padha Bhatara padha-Bhatari reka hasung nagraha Widhi, maring hawak sariran ipun hanu hapageh-hapageh haneng hurip ipun, hangulihakna hatma-jiwitan ipun tumungkula hipun, hangadega ring rat bhuwana maka-mona masasandungan, katkana koroneh dirgha-yusa, hatuha-hakekan-kaken, tunggunen permana wisesa, hadoha sarwa roga, hapan pin petaken hurip ipun de padha Bhatari, Om siddhi rasthu ya nama swaha.

Pabangkit :
            
Om Bhatari durgha, Bhatara Gana, Bhatara Brahma, Sang Yama-Raja Sang Hudug-Basur, Sang Pulung, Sang Yama-Pati, Sang dngen, Sang Raksasa, Sang Bhuta-Hulu-Singa, Sang Detya, Sang Dewa-Yoni-Sakti, mapupulta kabeh, tinghali bhaktining hulun irikita, wahana hulun luputa ring sarwa lara, mwang sihana dening sarwa kala kabeh.
            
Om Sam Bam Tam Am Im Nam Mam Sim Wam Yam, Om Durgha Bhucari ya namah, Om Bhuta Bhucariya namah, Om Kala Bhucariya namah.

GELAR-SANGHA :

            Pukulun Kaki Sang Kala-Gana, Kaki Sang Kala-Kredha, Kaki Sang Kala-Kalika, Kaki Sang Kala-Henjer-Henjer, Kaki Sang Kala-Raja, sira Sang Hyang Siddhi, sira ratuning Kala kabeh, iki tadah saji nira Gelar-sangha, skul ring wakul, jangan sakawali, cucupan hantiga, sajeng sagerel, manawi kirang tadah sajinira, den geng rena sinampuranira, hamukti sari-sari, riwusira hamukti sari, mulih sira hangelingana kayanganira sowang-sowang, rowangen sangderwo caru, wehana ipun hamukti Sang Hyang Rahayu, Om Siddhir astu-tathastu-hastu.

SURUHAGUNG :
            
Om Sabdha pinaka rarapan, akasa pinaka lingga, puspa pinaka dewa tirtha pinaka Hyang, huni cipta hamoring sabda IDEP.


PANIDDHA-KARYA :
            
Om-kara japa mantra, siddha haning sangakarya hayu, siddha haning sangakarya, hastu dirgha-yusaya, dandha lepas murthi ning Hyang, Om Tri-Patni jagra-padha, Om-kara nama Siwaya, Om Am Um Mam Om.

PAMGAT SOT :

Pukulun Bhatara Galungan, puniki manusanira hangaturaken pasangi, sira Bhatara hangelingaken hayo-lali, hapan hakdikang denaturaken, hagung dentedan ipun, handha hipun hurip-warasa, kadirgha-yusa, mwah tan katamana hupadrawa ning Bhatara, mwah huluna ngaturaken sasangin ipun, tan kantamana hulun hupadrawa ning Bhatara, Om nama swaha.

Iti mantran banten HAMRAS-PYANAK :

Pukulun Sang Tabeya nama Siwaya, tan katibeng tulah lawan carik, hanak padhuka Bhatara, hanak padhuka Bhatari, hangaturaken manusanira, haminta hipun hamras-pyanak, mangke hipun hamras. Padha Bhatara padha Bhatari reke hasung hanugraha Widhi, mring hawak ipun hanu, kajnengana dening Bapa Babu, Kaki Nini kang putu-buyut, cangkah wareng kerpek kumpi, kang maha Dewata, kang maha Dewati, maka nguni sira Kaki Yama-Raja, Nini Yama-Raja, Kaki Kabayan, Kaki Panarikan, Nini Panarikan, Kaki Citra-Gotra Nini Citra-Gotra, Kaki Panjeneng, Nini Panjenang, Kaki Bhagawan Nini Bhagawan. Sami sira hanjenengana ring kahyanganira, hanjenengi den ipun hanu, hipun hamras-pyanak, hatinggal hayu, hanemu hayu, hatinggal gnah, hanmu gnah, hatinggal gumi, hanmu gumi, hatinggal bukti, hanmu bukti. Hapan, hulun hanaking Bhatara Guru, Putunira Sang Hyang Wisesa, wenang haniwutaken hangalokaken bhuwana, hapan hulun putusing wnang kabeh, Om Sang Tabeya nama Siwaya.

Iti slokanya :

Om Sapta-wara tiwarnanca,               
Radityanca Mahadewa,
Somane Srawana tathwam,               
Anggara Sakra tathwanca.
                       
Buddham Wisnu tuhudanca,            
Brahma Wrespati mewanca,
Sukra Barunya mewanca,                 
Saniscara Yamancewah.

Iti mantran SRI-SADHANA ;
            
Om Kombaka-kencaka, Bhatara nama Siwaya, mtu saking tlenging samudra, rupanira biru, tan pendah tunjung biru,tka sira sariya, Bhatara Sadhana tka saka wetan, Bhatara Sri tka saka kidul saka kulon, saka lor, henak hahulekan ring harep inghulun.
            
Tan kapgatan hulun sala-bhoga Sri Sadhana, ratna kancana-mani kumarincing, hurip hira Bhatara Sri Sadhana, hungguwanira ring hati, janananira ring hampru.
            
Mleng-mleng tan pendah hungan tleng, tan kapgatan hulun phalabhoga Sri Sadhana, ratna kancana-mani kumarincing, apan hulun wruha rupanira hunggwanira, jnananira ring Bhatari, sinukan-kahenti henak halaki-harabi, hanak-hanak haputu-buyut, windhu haranira, duking bhuwana, kulang-kaling haranira duking pajuden, kbo hedan hangundar haranira duking pasar.
           
Hatwa sira nut mangetan, mangidul, mangulon, mangulor, hiringakna maring umah ninghulun, sirahinira sang rara-bolong, tatalinira sang naga lingker, henak halaki-harabi, hanak-hanak haputu-buyut, hanak sira lungha, sira kariya, maring humah inghulun, sirahinira sang rara-bolong, gting-gting tan pgat, miler-miler hasraweyan, tumus-tumurubus tka ring nganak putu-buyut inghulun, Siddhir astu-tathastu-hastu.

Iti Iti Panglukatan WONG-BLING :
            
Pukulun Raka ki sira padhuka Bhatara, manira Nini padhuka Bhatari Pra-Yoni, ra Nini padhuka Bhatari Kuranta, ra Nini padhuka Bhatara Sapanguwus-Gawe, manusanira manglukate (hal 25, baris terakhir)????????? Wteng, den halunas-lanus, panjang hurip, tis-hemben-galang-hapadang, tanana sangkala, manggeh hurip ipun, tkaning bayu-pramanam ipun.
            
Om siddhir astu-japa mantraning hulun,
Om rastu-rastu suddha-mala lara-wighnaya namah swaha.

Iti mantran banten PANGLEMEK :
Pukulun padhuka Bhatara Parama Buddha, manusanira hangaturaken sasayut Panglemekan, tka lemek.

Iti mantran Nampi-PUNYA;
ma; lingga rumuhun, raris hasmadhi-traya.
wus hasmadhi-traya, iti mantranya :
Om Bhanam wibusanam nityam,                   
danam durghatam waranam, 
dhanam sugam saso-manam,             
dhanam sakti-karam Siwam.                       
Yasca krodha para-jate,                    
kurute tri-dasa-laya,
tat dhanam syapilem jawam,             
waranam paramam hurdhah.

Raris haturakna ring Sang Hyang Dhaneswara.

            Pukulun Sang Hyang Dhaneswara, hulun hangaturaken punyane,....
            duluren salaku-lampah sangaderwe punya maring rahayu,
            Om hayu-werdhi haso werdhi-werdhiya nama swaha.

Iti hanggen mbaktyang DEWA-SAKSI :

            Pukulun padhuka Bhatara Wisesa ring rat bhuwana kabeh, mwang sira Bhatara Tri-Purusa, Brahma Wisnu Iswara, sira Sang Hyang Trya-Gni, Sang Hyang Catur-Loka-Phala, Indra, Baruna, Yama, Kwaira, mwang sira Sang Hyang Trayo-Dasa-Sakti, tan luput Sang Hyang Surya-Candra, sang pinaka saksining bhuwana kabeh, ring hala-hayunya, manusanira mangke hangaturaken pangabhaktin ipun hipun Hadewa-Saksi yan hala-lampahnya, hala kang pinanggguh, yan hayu lampahnya, hayu kang pinangguh, samata sira hangilingana, hanaksenakna ring hulah lampah hipun, Om siddhir-astu-tathastu-hastu.

NGABAKTI ka WISNU :
            Om Um Wisnu Catur-Bhujagopta, Wisnu sarnggah kerthatmaka,
                         Wisnu catam maha suksmam, Wesnawa ya namo namah.

Iti Perlina BAYANG-BAYANG :
            Om Hatmaning dwi-padha, pada panlar pwa kita, pamulih pwa kita maring Purwa, tinanggapwa kita dening Bhatara Iswara.
            Om Yam Sam U Ma Ha, Om hatmaning catur padha pwa kita, pamulih pwa kita maring Daksina, tinanggapwa kita dening Bhatara Brahma.
            Om Yam Bam U Ma Ha, Om hatmaning bawu padha pwa kita, pamulih pwa kita maring Pascima, tinanggapwa kita dening Bhatara Wisnu.
            Om Am Yam U Ma Ha, Om hatmaning sarwa tumuwuh, eka padha rahi padha, lumaku hanampak dadha, kumaranang-kumarining, sarwa huler, mwah humulih pwa kita maring Madhya, tinanggapwa kita dening Bhatara Siwa, Om Im Yam U Ma Ha.

Iti mantra sarwa PINUJA :

            Om Ekaksaram maha dewam,                       
herdhisam paramam sunyam,
             sarwatma sarwa dewatam,                
ekatwam paramam Siwam.
            Om namo nama swaha.

PANGILANG BANGES :   

I Yah, syam nyam, Am Ah, swaraning Prithiwi.

PANGARUM-MARUM BANGKE;

ma; mtu sari mantra-mantra, mtu sari maring hingsun wering sibuh cemeng, Sekar hakatih, ma :
                  Wisya, wasat, manuh sah, hapang da banges, pjang ring tangkah bangkene.


Iti kasiddhening mantra :

                  Om Sang Hyang kedhep bungkahing lidahku, Sang Hyang Kundhi-manik leng ing lidahku, Sang Hyang Nagasari godonging lidahku, Sang Hyang Manik-Astu-Gina kutiling lidahku, dewatanira Bhatara Siwa, urip hira Brahma-Wisnu, Swarghanira ring hati ring pupusuh, kedep siddhi-mandhi-mantranku.

PANAMPLIK BANGES, sa, salwir ring sekar wenang :
                  Om Sang Muksah kala-muksah, garudha sungsang, Ah Eh Wong,
                  hangisep bayune si yanu, tka hisep, 3.

PANGLEPAS BENGU, sa, lidi, 3, gnahang ring pangawake :
                  Hanu ne lidi, 3, katih, sikepang dini, dambahang buyunge pahek, sakit awake gutguta, bahan hulede, POMA, 3.

Prasthista Hulam CELENG : 
kang sinambat, Bhatara jabung.
                  
Ra Nini Bhatari Durgha, Kaki-Kala-Sakti, Kaki Kala-Madi, Kaki Kala-Samoha, Kaki Kala-Purwaraja, sira sang ngamurwaning Kala kabeh, Kaki Bhuta Tulak-Tanggul, Kaki Tundhung-Musuh, Kaki Jaga-Satru, Kaki Panggel-wala, Kaki Kala-Mertyu, Kaki Samantara, Kaki Kala Honjer-Honjer.

Mantran banten Galungan :
                  
Sang Tabya pukulun, hangaturaken sarining Sang Hyang Siwa-Raditya, sarining ngamanah, hangastuthi Bhatara Siwa Tathagata, mwang Bhatara Dharma, mwang Bhatara Buddha, sarwa dewa sarwa dewi, samadaya kajnengana denira Sang Hyang Tri-Purusa, kaseksanan denira Sang Hyang Triyo-Dasa-Sakti, hawasa sajinira telung warna, kabeh, winugrahan punang nganing janma, mandadi sarwa tinandur, hamurah kang sarwa tinuku, Dirghayur-asthu-tathastu-hastu.

Sarinang GALUNGAN :

                  Padhuka Bhatara sarining Galungan, manusanira kinawruhaken sarining Galungan, hingsun wruh sarining Galungan, hangisep sarining rahina wngi, hangisep sarining bhuwana, hangisep sarining sarwa sari, hangisep sarining bhuwana kabeh, dadya hulun Bhujangga lewih, hakadang ratu, suka sugih, sariran ingulun, kedep hanak-hanak, haputu-byut, tumus tekeng hanak putubuyut ingulun, Sang Hyang Triyo-Dasa-Saksi hanaksenin ngulun.

Iti puja Pamrayas citta :
                 
                  Prayascitta kare yogi,                               
                  catut warna wicintayet,
                  catur wastaranca puspadyam,                  
                  Am Ghom Rembhyah statho kamam.
                  Ulkaphatta saha hasranam,                      
                  naksatra dhupa sayuktam,
                  grayu-dandhi laga-warsam,                      
                  sadayet sadatah smertah.
                 
                  Satta sambut sarwi rowyadi,                    
                  sangga ghata ture janah,
                  wuksinacep parik linah,                            
                  prayascitta suki bhawam.
                 
                  Ityewam dewa karmanam,                       
                  tatah samertah srunuh,
                  Tri-Sandhya puja pemayam,                    
                  pascate candhine-dine.

Iti mantram DHURMANGGALA :

Om Singgah Bhatara Kala, turun Bhatara Indra hanunggangi lembu putih, kalih sira Bhatari Tri-Sirah, Dwi-Srenggi, Catur-Bhuja, Hasta-Dewa. SUSUDASA, Sadkarno, Eka-Igul, Eka-Panca, Dwi-Puruso, hayotana ngidepa salokan ingsun, Om namo Buddhaya.

Sa; sekar wija gandha, Wus hingastren pulang ring kalunghe.


 1. Om Om Asta MAHA-BHAYAya, Purwa desaya, Iswara dewaya, sweta warnaya, Bajra-hastraya, sarwa satru winasaya ya nama swaha.
 2. Om Om Asta Maha-Bhayaya, haghneya desaya, Mahesera dewaya, pawal warnaya, dhupa hastraya, sarwa satru winasaya ya nama swaha.
 3. Om Om Asta Maha-Bhayaya, Daksina desaya, Brahma dewaya, rakta warnaya, dandha hastraya, sarwa satru winasaya ya nama swaha.
 4. Om Om Asta Maha-Bhayaya, Neriti desaya, Rudra dewaya, padmaraga warnaya, kadgha hastraya, sarwa satru winasaya ya nama swaha.
 5. Om Om Asta Maha-Bhayaya, Pascima desaya, Mahadewa dewaya, pitta warnaya, pasa hastraya, sarwa satru winasaya ya nama swaha.
 6. Om Om Asta Maha-Bhayaya, Bayabya desaya, Sangkara dewaya, syama warnaya, dwaja hastraya, sarwa satru winasaya ya nama swaha.
 7. Om Om Asta Maha-Bhayaya, Uttana desaya, Wisnu dewaya, kersna warnaya, gada hastraya, sarwa satru winasaya ya nama swaha.
 8. Om Om Asta Maha-Bhayaya, Airsanya desaya, Sambu dewaya, rajata warnaya, sarwa satru winasaya ya nama swaha.

Iti perlinana CARU-MANCA-WARNA, sa, sekar turut lima :
                  Om Sang Hyang Tri-Purusabhyong namah, Om Panca-resiBhyong namah
                  Om Asta-resibhyong namah, Om Nawa-graha kabuktibhyong namah,
                  Om Suksma-walyanama swaha.
                  Om Perthiwi, Om Apah, Om Teja, Om Bayu, Om Akasa, Om Windhu,
                  Om Sunya, Taya nama swaha.

Iti mantran CARU :

Om Indhah ta Bhatari Dhurga, dening kita nuduh hi Bhuta-Mangsa hapan kita wus pinangan hanadah sajinira,

Om Indhah ta kita hangken sapanangkanta, para-paranya, haywa kita hanglaranin, Om Sa Ba Ta A I nama swaha.

Iti PANGUNDANG KALA :

Om Sang Bhuta Janggitan, kita saking purwa, U, panca-waranta, Bhatara Iswara dewatanta, hiki tadah sajinira, pnek putih ayam putih, wus hingolah sapari krama, winangun hurip, hajaken pada rwang hira kabeh, limang ngatus limang dasa lima, wus sira hamangan-hanginum, mantuk sira ngelingin kahyangannira swang-swang, raksa sang ngaderwo caru, wehana hipun dhirga-yusa, luputa ring lara-roga, haja paweh sanut sangkala ring hawak sariran ipun, Om Mam namah.

Om Sang Bhuta Langkir, kita saking Daksina, Pa, panca-waranta, Bhatara Brahma dewatanta, hiki tadah sajinira, pnek bang ayam wiring, wus hinolah saparikramanya winangun hurip, hajaken pada rwang ngira kabeh, sangang hatus sangang dasa sya, wusira hamangan-hanginum, mantuk sira ngelingin kahyanganira swang-swang, raksa sang ngaderwe caru, wehana hipun dhirgayusa, luputa ring lara-rogha, haja paweh sanut sangkala ring ring awak sariran ipun, Om Am namah.

Om Sang Bhuta Lembu Kanya, kita saking Pascima, Pwa, pancawaranta, Bhatara Mahadewa dewatanta, hiki tadah sajinira, pnek kuning ayam putih syungan, wus hinolah sapari-krama winangun hurip, hajaken pada rwang ngira kabeh, pitung ngatus pitung dasa pitu, wusira hamangan-hanginum, mantuk sira ngelingin kahyanganira swang-swang, raksa sang ngaderwe caru, wehana hipun dhirga-yusa, luput ring lara-rogha, haja paweh sanut sangkala ring hawak sariran ipun, Om Tam namah.

Om Sang Bhuta Truna, kita saking Uttara, Wa, panca-waranta, Bhatara Wisnu dewatanta, hiki tadah sajinira, pnok hireng hayam hireng wus hinolah sapari-krama winangun hurip, hajaken pada rwang ira kabeh, ptang ngatus ptang dasa patpat, wusira hamangan-hanginum, mantuk sira ngelingin kayanganira, swang-swang, raksa sang ngaderwe caru, wehana hipun dhirga-yusa, luputa ring lara-rogha, haja paweh sangkala, ring hawak sariranipun, Om Um nama.

Om Sang Bhuta Tiga-Sakti, kita saking Madhya, Ka, panca-waranta, Bhatara Siwa dewatanta, hiki tadah sajinira, paek brum bun ayam brumbun, wus hingolah sapari-krama winangun hurip, hajaken pada rwang ngira kabeh, hulung agatus hulung dasa kutus, wusira hamangan-hanginum, mantuk sira ngelingin kahyanganira swang-swang, raksa sang ngaderwe caru, wehana ipun dirgha-yusa, luputa ring hala-rogha, haja sanut sangkala ring hawak sariran ipun, Om Im namah.


PANARPANAYAN

Kramanya, yan hanggawa Tirtha.Yadyaping gumana ngarya Tirtha, wus puput sira hakarya Tirtha, tkeng Panglukatan, sapuputa.

Sasirat ring Sanggar Praja-Pati :

                  Om Am Brahma Praja-Pati ya nama swaha.

Raris ngadhistana Sang Hyang Widhi :

                  Om Kurma ghneya namah.

Raris ngamet puspa sawiji, maka sedhana Sang Hyang Widhi :
                  IDEP Sang Hyang Brahma-Praja-Pati, wus pinras titeng padmasana, gnahang ring Sanggar Praja-Pati.

Raris pungunen Bhatara, sambut kang Bajra-Ghanta :

                  Ah Hum, Praja-Pati serojneyah, 
                  warnancapi pitta maha, 
                  pitta-pitta caderya, 
                  pitta guywa sahe-wana.
                 
                  Mantre tistote karanca,                            
                  swaste bama karastista,
                  putra daksina padasca,                             
                  bama pande pra-pro trakah.
                 
                  Om dewa hatita ya sarwe,                                   
                  nistula-nistuwa hapi,
                  dewo danggar wedewenam,                    
                  hetebhyah tat namo namah.
                 
                  Guhyati-guhya getatwam,                                   
                  prahyagraha siddhi mama,
                  siddhi bawantu tasweha,                         
                  tadwi kara namo namah.

Sasirat :  Om Hyang Brahma Praja-Pati, dewa ya nama swaha.

Raris ngaturang Krikramas ka Raja-pati, mwang pasiraman, sambutang Bajra-Ghanta :
                 
                  Sangkalam-niskalam Buddhyam,            
                  Om-ngkaratwam Buddhatmakam,
                  pancaksara tatweng ngkara,                     
                  sarwa satwatma nirbanam.
                 
                  Hasucirwa-sucirwawi,                              
                  sarwa Gangga gato pitta,
                  cinta dewa nihisyami,                              
                  sawawahya bhyantara-suci.

Sasirat SAPTA-GANGGA. ...........................Om Am Gangga.............................................

Wus mangkana, PANGAHYAS, sambutang Bajra-Ghanta :

                  Om Hahyastu sarwa dewa,                       hahyastu sarwa dewata,
                  hahyastu sarwa dewanca,                         Om-ngkara dewa hastutya.

Sasirat :  Om Am Hum Mam karana dewa ya nama swaha.

NGATURANG TIRTHA :
                  Om Tirthantu sarwa to dewa,                   Tirthantu sarwadewata,
                         Tirthantu sarwa dewanca,                  Om-ngkara dewa Tirthanca.

NGATURANG PUSPA :
                  Om puspantu sarwa to dewa,                   puspantu sarwadewata,
                         puspantu sarwa dewanca,                  Om-ngkara dewa puspantu.

Sasirat :  Om Om dewa puspaya namah         Om Om dewa sukaya nama swaha.

Raris ngastawayang, yanya masuci, pangastawane helih GIRI-PATI.
Yan nera sahika, BRAHMASTHAWANE hanggen ngasthawa, sapuputa.
Wus mangkana, sirat maring Sawa; ma; helih Sri!Sri yambhawantu sapuputa.

Raris ngamet puspa sawiji, maka sedhanan Sang Pitara :

IDEP Ki-Pitra Ni-Pitra, wus katas ring ngaweci, wus pinras singha-sana werdhaya.Gnahang ring huluning sawa.

Raris mijilakna Sang Hyang Kunapa-biseka :

                  Om A Kah Ah Am, Om Am Brahmana namah.
                  Om A Kah Ah Am, Om Hum Wesnawe namah.
                  Om A Kah A Am, Om Mam Iswarane namah.
                                                                                                           
Tungaknang puspa ring sawa.

Malih ngamet puspa sawiji, wtukna Sang Hyang-Pitra-KAKANGSEN :
                  Om Pitrabhyah swadha, Om mantrabhyah swadha, Om pitta mahebhyah swaha, Om matta mahebhyah swaha, Om perpitta mahebhyah swadha, Om permatta mahebhyah swadha.
                                                                       
Tungakna kang puspa ring sawa.

Malih ngamet puspa sawiji, siwi-krananin hikang Pitra :
                  Om Namewah pitaro gana ya nama swadha, hulu
                  Om Namewah pitaro gana ya nama swadha, rahi
                  Om Namewah pitaro gana ya nama swadha, werdhaya
                  Om Namewah pitaro gana ya nama swadha, sarwangga.

Malih wtu Sang Hyang Tri-Sakti :
                  Om Praja-Patebhyeh nama swadha,
                  Om Matta-matta mahebhyeh nama swadha.

Wus mangkana, Tirtha siratakna maring Sawa :
                  Om Sri!Sri hambhawantu, sapuputa.

Raris tibeng kembang x 3 :  Om Am, Om Hum, Om Mam.

Malih karasedhananin sang Pitra, tirtha siratakna :
Om suddhamam swaha, tangan tengen.  Om hati suddhamam swaha, kiwa.

Wus mangkana, dundunin sang Pitra, sambutang Bajra-Ghanta :  AH, HUM
I.                               Hayantu pitaro dewam,   ..................................
II.                            Bagyantu pitaro dewam, ..................................

Raris hasung sisig-hambuh sang Pitra, tkeng mantranya, tkaning teya hanar padyusaning sang Pitra, sambutang Bajra-Ghanta :  AH HUM,
I.                               Snanantu pitaro dewam, ..................................
II.                            Hahyastu pitaro dewam, ..................................
           
Hasungana tirtha sang Pitra, helih SRI!SRI HAMHAWANTU............................................
            Mwang I MET OYA............................................
           
Raris hasthawayang hikang TIRTHA :
Tirthantu pitaro dewam,.................................
Cendana : Lepyantu pitaro dewam,.................................
Sekar :  Puspantu pitaro dewam,.................................
Halungguh :  Tisthantu pitaro dewam,.................................
Jagranto pitaro dewam,..................................

Riwusing mangkana, HASTA Sang Pitra :
                 
                  Om Buddha mapi pitam rupam,              
                        Buddha kanam hitarti,
                         Tri-nayana werksa,                            
                        halko sangara kalem.
                       
                         Tamaja matula mekam,                     
                        wisma sangersa nartam,
                         bhuwana serjamananten,                   
                        Brahma rupa na mami.
                 
                        Om nama pitra watsalaya,                              
                        sarwa wirakara sata welaya,
                         sarwa wira phala kaya siddhi,           
                        perdhanaya nama swadha.
                 
                        Om somapah nawipranam,                 
                        satryanangga wibuja pranam,
                         wesya namabhyah panamna,             
                        sudranantu sukarti namnama swadha.

Wus mangkana, sirat maring Sanggar Praja-Pati :
                  Om Am Brahma Praja-Patya nama swaha.

Raris sambutang Bajra-Ghanta, wtu puja TRI-BHUWANA sthawa :

                  Om Parama Buddha tanggeyam,             
                        Buddha tathwa parayana,
                         Buddhasya pranate nityam,              
                        candi-saya namestute.
                       
                         Niwedyam Brahma wisnunea,          
                        bhekta dewa Maheswaram,
                         sarwa wyadi nila-bhaktam,               
                        bhukti-labam mawapnuyat.
                       
                         Jayati-jayam apnuyat,                       
                        yasartya sam apnesti,
                         siddhi sakalam apnuyat,                    
                        sarwa karya persiddhanten.

Sasirat :
                  Om Om Parama Buddha suddha mrtaya namah,
                  Om Om Sada Buddha suddha mrtaya namah,
                  Om Om Buddha suddha mrta ya nama swaha.

Raris mawitranin banten :
                  Om srapat-srapat bhyeh namah,   
                  Om ri kacarik bhyeh namah,
                  Om Amrtangga bhyeh namah,     
                  Om Sri bhyeh nama swaha.

Raris mantran bebanten manut bebanten, PABANGKIT :
                  Om Durgha Bhucariya namah, Om Bhuta bhucariya namah.
                  Om Kala bhucariya nama swaha.

PMUGBUG PABANGKIT :
                  Om Bhatari Durgha, Bhatara Gana, Bhatara Brahma, Sang Yama-Pati, Sang Yama-Raja, Sang Gudug-Basul, Sang Pulung, Sang Dngen, Sang Raksasa, Sang Bhuta-Hulu-Singa, Sang Detya, Sang Dewi-Yeni-Sakti, tingalin bhaktin hirikita, weta hulun luputta ring sarwa lara, mwang kasihan dening Kala kabeh, Om Sam Bam Tam Am Im Nam Mam Sim Wam Yam.

Malih banten DAGANING SAWA :
                  Om Sang Dermbhamowa, hamangan sira ring pajagalan, Sang Kala Katung, hamangan sira ring pasaragung, Sang Kala-Ngadang, Hamangan sira ring jalanagung, Sang Kala-Wisesa, hamangan sira ring pajuden, lah ta sira pada hamangan-hanginuma, lawan sanakira kabeh, wusira hamangan hanginuma, mulih sira ring dang kayanganira sowang-sowang, haja sira hanangkala-nangkali, sang aderwe karya, duluren maring rahayu.

Raris muktyang ring Sanggar Praja-Pati, sambutang Bajra-Ghanta :
                  Om Buddha nirmalam tangryam,            
                        Buddha tathwa parayanaa,
                         Buddhasya pernato nityam,              
                        candi-taya namostute.

Sasirat :
                  Om Om Buddha niwedyam, caru dadhami, amrta kagerni nama swaha.

Raris hamuktyang :
                  Om Dewa muktam maha sukam,             
                  bejanam parama mrtam,
                   dewa bhaksya maha tustyam,                 
                  bhetra laksana karanam.
                  Om Am namah.
                 
                  Om Bhuktyantu sarwa te dewa,              
                        bhuktyantu tri-loka natha,
                         saganah sapari warah,                       
                        sarwagah sadha siddhaye.
                 
                  Om te sukarti maha terpti,                                   
                        mata rase Bhatara kah,
                         hetesem sarwa dewanam,                 
                        terpta yuyam bhawantute.

Sasirat :
                  Om Gring laksana karanaya namah, Om Gring sama karanaya nama swaha.

Raris muktyang sang Pitra :
                  Buktyantu             pitra dewam,.....................................................
                  Terptyantu pitaro dewam,...................................................
                  Samantu pitaro dewam,......................................................
                  Tigantu pitaro dewam,........................................................

Sasiratnya :  Sri!Sri hambhawantu sapuputta.

Raris muktyang Bhuta mwang Kala :
                 
                  Buktyantu Durgha katarah,                     
                  buktyantu Kala mewanca,
                  buktyantu bhuta-bhujanam,                     
                  buktyantu bhuta-bhutangge.
                 
                  Smasakasta maha dewam,                                   
                  bhairawi preta baksini,
                  Durgha dewi tula-tasye,                           
                  Durgha dewi namo nama.
                 
                  Sakalam niskalam mathwam,                   
                  rodra thwam somya darayet,
                  tasya dewi tula-tasye,                              
                  Durgha dewi namostute.
                 
                  Byaktang raksasa rupanca,                       
                  wyaptangya ratna locanam,
                  prapneti santa mathwam,                         
                  ta mangde tri-purantakam.
                 
                  Terpti madanga sangarem,                       
                  suksma Sri-wimbaya syamca,
                  Yeni-yowati Bhagawan,                          
                  panujaham wighna karanam.

Sasirat :  Sri!Sri yambhawantu sapuputa.

Merlinang Bhuta mwang Kala :
                 
                  Dewa-Raja brastang Kala,                       
                  Yang Kala perlinang Kala,
                  Jagat natha nikalawam,                            
                  moni dewa mamberawam.

Sasirat :  Sri!Sri hambhawantu sapuputa.

Raris sirat maring Sanggar Praja-Pati :
                  Om Am Brahma Praja-Pati ya nama swaha.

Mwah sambutang Bajra-Ghanta :
                  Om Samakswamam jagat nathu,              
                        sarwa papani kerthanam,
                         sarwa karya pranan dewi,                 
                        pranamyame sure-swaram.
                       
                                    Thwam Suryathwam Siwa karah,     
                                    Thwam Rudra Bahni lancana,
                                    thwangi sarwa gatakarah,                 
                                    nama harya Prajayate.

                        Om Samakswamam maha sakti,                    
                                    haste swara gunatmaka,
                                     nasayet satatam papwam,                 
                                    sarwasme loka dharsanam.

Sasirat :
                        Om Yam Surya dewa maha Gangga mrtaya nama swaha.
                        Om Hum Candra dewa .....................................................
                        Om Rum Nala dewa maha ...............................................

Malih weda HANUGRAHA, ma; saha paktis,
                        Om HANTYESTI, saha paktis,

Raris Hangungguh, Om hananta ....................
Om SINGHA-SANA.....................................
Om PADMA-SANA.....................
Om DEWA-SANA....................................................
Om Pitra-sana ya namah.

Ngabhakti :  

I.   Om RADITYA......................................., paktis,.........................................
                                           
II.   Om BRAHMA PRAJA-PATI SRESTA , paktis,........................................
                              
III.  Om namo pitra watsalaya, sarwa wira karasatawelaya, sarwa wira palaka siddhi, perdhanaya nama swadha.                                                            
Om Somapah nawipranam, satrya nangga wibhuja pranam, wesya namabhyah panamna, sudrannantu sukatinam nama swaha.
Pukulun Ki-Pitra-Ni-Pitra, hulun ngaturaken pangabhaktine presantana nira, pangabhaktin hipun hangaturaken tarpana, haduluran caru mentah-rateng, manawi sing kirang sing luput, denagung sampuranira, hapan hakdik kang pun haturaken, hagung kang pinalakun hipun, hamalaku hipun kadirgha-yusa.
Om hayu werdhi haso werdhi, werdhi prajnan suka sriya.
                         dharma santana werdhinca, satuste suka herdhiya.

Raris merlinang PUJA, saha Bajra-Ghanta :

                  Om Buddha nirmala tangryam,               
                  Buddha tathwa parayana,
                  Buddha-Buddha sapurnaya.

Sasirat :  Om Om Parama Buddha suksma sunya nirmalaya nama swaha.

Wus mangkana, merlinang Pitra :
                  HIDEP Ki-Pitra Ni-Pitra, humanjing ring sangkanya mwah;
                  AM HUM MAM, sunya sangkanira, sunya paranira, lespeng, 3.

Wus mangkana, ngastren suci, pras, sasantun, ngayab, Merlinang dhupa-dipa, mwang ghanta :
                  HIDEP Bhatara Tri-Purusa, humanjing ring sangkanya mwah,
                  plening ikang ghanta x 3.  Om mulih maring pupusuh,
                                                             Ah  mulih maring ngati,
                                                           Hum mulih maring ampru.

Nihan tingkahing hangirimang, tunggal kadi hanarpana.

Maweweh hastren hupakaraning pangirim. Kadi ring SOR.

Di merlinan Pitrane, wuse ngabhaktyang.
Ma : SWARGANTU PITARO DEWAM,............................

Raris mantran pras panglebur rawuhan :
                  Om Kukus mulih maring Purwa, hurub mulih maring Daksina.
                         Wayang mulih maring Pascima, Areng mulih maring Uttara.
                         Hangus mulih maring Bayabya, Bungan-hawu mulih maring Airsanya.
                         Lalatu mulih maring Ghneya, Mletik mulih maring Neriti.
                         Hawu mulih maring Madhya. WAYANG SEP. 

RARIS HUSAN MA WEDA.

Ma : Bablonoh :
                  Om Brahmana namah, Om Am Ah Ah.
                  Om Wisnune namah, Om Am Ah Ah.
                  Om Iswarane namah, Om Am Ah Ah.

Ma : Pamugpug :
                  Om Puspa suksma nirmala ya nama swaha.
                  Om Puspa kusuma sucya nirmala ya nama swaha.
                  Om Am Siwa sunya nirbana ya nama.

Sekar ura :
                  
Om Sang Hyang Pangyam-hayam, haja sira nangkala sang ngaderwe caru, iti tadah sajinira, wija kuning kalawan wija catur warna, kalawan kembang ura.

Pangeseng SAWA :
                  
IDEP  Sang Hyang Kala-Gni-Rudra mijil saking padhanggusta Daksina,: 

Om Am  Astra-Kala-Gni-Rudra ya namah.

Hilira kna dening Asta kiwa x 3 : UM AM MAM.

NULUKANG : AH AM.

Om Candra pancalasa punyam,                     
                  Candra wati pranamyati,
                   Candra dipa para jeti,                              
                  namo Candra namostute.
                 
                   Siddhir agyam himostute,                       
                  dhara Gohati darsanam,
                   wisat satya kala hinam,                           
                  namo Candra namostute.
                 
                   Karma sakti jagat caksu,                         
                  sarbwa barana buptinam,
                   sweta panca-kala runam,                         
                  namo Candra namostute.
                 
                   Karma daksa jagat caksu,                                   
                  sarbwa barana buksitam,
                   sweta pansa-kala runam,                         
                  namo Candra namostute.
                 
                   kunat palana hastanca,                            
                  sarwa rapama manggalam,
                   dharma-dharma sayam-sayam,                
                  namo Candra namostute.
                 
                   Lokayamtta prana sitam,                         
                  loka puspa samaitam,
                   hasta diksarane nityam,                           
                  namo Candra namostute.
                 
                   Hasta dipa wasi karem,                           
                  hasta langgana sapurna,
                   Buddha lokam Candra dipam,                
                  namo Candra namostute.

Sasiratnya :
                   Om Hum Candra dewa maha Gangga mrtaya nama swaha.
                   Om Am Surya dewa maha Gangga mrtaya nama swaha.
                   Om Rum Nala dewa maha Gangga mrtaya nama swaha.


Iti pangasthawa kalaning PURNAMA-TILEM :

                  Om Hum Sri Bajranam dewam,               
                  Gangga karem Sri pinggalam.
                   Surya Candra nugrayaham,                     
                  waspada Lintang-Trangganam.
                   Sadha Buddha mrta dewi,                      
                  catur wisudha yadnanam.
                   nirmala Bajra mustikam,             
                  perthiwi suddha karanam.
                   Tri wedyam dasani-regam,                      
                  parang mukayam waspadham.
                         ????????????                                     
                  megha Bhatara lingganam.

Sasirat :
                  Om Am Brahma dewa mrtaya nama swaha,
                  Om Hum Wisnu dewa mrtaya nama swaha,
                  Om Mam Iswara mrtaya nama swaha.

Sasarik :
                  Om Sriya namah, hanngenakna bayu bagya pura kerthi,
                    hangiwakakna panca baya pakewuh,
                    hangarepakna phala bhoga Sri-Sadhana,
                    hangungkurakna driya hupatta hujar hala hipen hala,
                    hangati-hati sabda rahayu kadi ring tuhan,
                    hananggapakna phala-bhoga Sri-sadhana,
                    hanandungana mas pirak kemala winten.

Puja
Puja dewati-guyati :
Om Dewa hatitaya sarbwe,                nistula-nistula hahapi,
dewa sanggar dewe wenam,              heteh bhyah tat namo namah.
Guhya tiguhya gestathwam,              prahya graha siddhi mama,
siddhi bhawantu tasyeha,                  tadwi karangga maswame namo namah.

SIRAT :    
Om Rom Jrum rapat taye namah, Om Hrom Rum rapat taye namah,
Om Hrom Krom kula-putra ya namah, Om Hrom Kum kula-putra ya namah.
                 
Masambung   

HANTYESTI RESI GHANA, PANGATER SANE MUNGGAH
Om wani wedya caru,                         dami amrtatmakam,
Granamswa nama swaha,                   Om terpti parame-Swara,
Om bukti parame-Swara,                    Om Sam Bam Tam Am Im,
Sri guru we namah,                            Om nama siwaya,
Sri hadi guruwe namah,                      Am Um Mam Om Sri parama hadi guruwe                                                                           nama swaha.

Pujaning RESI-GANA :

                  Om RESI-GANA bhy namah, Om Tetmantra perwaksyanam,
                  Madhya Om-ngkara sang sthitah, Om-kara Purwa sasta,
                  Haghne Heswadraka-Ratih, Sangkara Daksina ne beyah,
                  Neriti nggewa sang stithah, yawetne kara tawi bayah.
                  Mantram sedwi-dwam Gana-resi namah raksasana 
Dwija-Gni bayana-bayu rewih pro Dam ya nuja, prame darwa ta dasih, 
Candra-Gana-Resi Siwa Ditya, mangka purnanira sang sinayutan, sampun sira kenggah-kengguh, haweta-langgeng permanan ipun, pila-pilu miled hetet hamilad pila-pilu.

Iti Panglukatanya :
                  Om Lukat tira Bhuta Dngen, sumurup ring Bhuta Kalika.
                         Lukat hira Bhuta Kalika, sumurup ring Bhatari Durgha.
                         Lukat hira Bhatari Durgha, sumurup ring Bhatari Uma.
                         Lukat hira Bhatari Uma, sumurup ring Bhatara Guru.
                         Lukat hira Bhatara Guru, sumurup ring Sanghyang Tunggal.
                                     Lukat hira Sanghyang Tunggal, sumurup ring tan paharan, sira jati tan                                pasangkan, siddha kalukat mala-papa mwang pataka kabeh, OM AM ksama                       sampurna ya namah.

Pujan CARU :

                        Om Indhah Bhatari Durgha, dening kita nuduh I Bhuta-Mangsa hapan kita wusinungan hanadah sajinira,
                        Om Indhahta kita hangken sapanangkanta, sapara-paranya, haywa ta kita hanglaranin, Om Sa Ba Ta A I namah swaha.

Iti Pangundang Kala :

Om Indhah suta kita Sang Hyang Resi Gana, kita saking Purwa, Manis Panca-warane                  sira Bhatara Iswara dewatane sira, iki tadah sajinira, pnek putih, ayam putih,     sampun wus rinancana, hajaken pada wadwan nira kabeh, limang ngatus limang     dasa lima, ri wuwusira hamangan-hanginum, hatatanjakta sira lungha kabeh, 
                         OM      MAM namah.
                        Om Sang Bhuta Janggitan, ................................        Om Am namah.
                        Om Sang Bhuta Lembu-Kanya, ........................        Om Tam namah.
                        Om Sang Bhuta Langkir, ...................................        Om Um namah.
                        Om Sang Bhuta-Sakti, .......................................        Om Im namah.
Mbuktyang Kala :
                        Om Buktyantu Durgha wahara,          buktyantu Kala mewanca,
                        buktyantu sarwa Bhutanam,              buktuntu pisaca sangkyam.

PABESEN Kala :

                        Om Kaki Rabhyah salah, Om Nini Rabhyah salit, Kaki mbresat,
                                     Nini mbresat haja ta sira mamarek hulun, guru nmuhana
                                     ring kene, guru nmuhana ring kene, pema hywa lali.
                                     Hih I Bhuta Mingmang, sarwa durjana, lah pema.
Panundung Kala, mwang Bhuta :

                        Om Sang Hyang Purusangkara, sirata guruning Bhuta, hatuntun wangsulakna deh.
                                     Kala Bhuta nira swang-swang, Om Bhuta sangaraya ya namah swaha.

ITI PANGIDEP HATI :

                        Om Puh-karaku, HIDEP Bhatara Buddha sumusup ring sariranku, hingat hati,
                                     tka hinget, 3.
HADYUS :
                        Om Parama Gangga, paleburan mala, lebur hajur, sakwehning lara-wighna,
                        Om Grawa-kasta Siwa Bhuta mrta ya nama swaha.

MATOYA :
                        Om IDEP Sang Hyang Panda-Tathagata, humungguh ring siwa-dwara
                                     hangeseng lara, tri-mala, dasa-mala, Ah Hum Tram Hrih Ah.

MASEKAR :
                        Om Puspa lingga ya nama swaha.

PANCANG HANGRARAWUPIN BRAS, sa; siwur cemeng, 1, muncuk dapdap, 3,
muncuk, matali bnang slem, 3, hilh, sibuhin, madaging teya.
Ma;  Pukulun padhuka Bhatari Sri Palawen, pada trus tingal galih hira hira, pakanang
                          rapada kumpula, merene ya sira hararahupa.

Cucu hakna x 3.  Malih busung nuh gading kalih tugel, masurat, AH, AM.

Ngntegang Bras :
                        Om tka Om Sri tka, Om Sri hayu, siddhi mantranku.
Nguwu bras :
                        Kaki tan kecak Nini tan kecak, Sri muncar, majanjiya ring pacatwan.

Iti Pangempet nuci :

                        Om kara japa mantra,                          siddha sang hakarya hayu,
                        Sang kinaryan hayu, dandha lepas murtining Hyang, Sri-Patti jagra-pada Ah, Hum, Mam, Ah, Om kara japa mantra siddhi sang akarya hayu, siddhi sang kinarya hayu, Om nama swaha.

PANGEMBAK :
                        Om swaram bang taru, Om nganti suddhamam swaha.

Iti pasueyan tan kararaban dening camah :

LIS :                
Om sangka-patiya namah, Om Yama-bhupatiya namah,
Om Gangga-bhupatiya  namah, Om guru-bhupatiya namah.
Panglukatan :                                      BRAHMA STHAWA.

Padudusan.                                         Mawitranin banten.
JAH-KARO.                                       Om Bhuta-Bhucari. Suci pras sarututaning.
Sri-DEWI.                                           Om-NGKARADYANTA SANG RUDRAM.
Ngadhistana ring Sanggar.                  HANUGRAHA, DEWATI GUHYATI,
PADMA BHUWANA.                      HANTYESTI.
Krikramas.                                           Ngungguh.
OM SAKALAM.                               Mabhakti, Ping kalih, Ping tiga.
Tigasan.                                               IDAM PARAMAM RAHASYAM. TRI-                                                                                        BHUWANA.
Pangahyas.                                          MAHA SARANA KARANAM.
Nglukat dewa.                                                DEWA RAJA BRASTANG KALA.
PANCA GANGGA.                          OM DEWA MUKTA MAHA SUKAM.
TIRTHA OM OM WEROCANA.     Ngaksama.
TIRTHANTU.
PUSPANTU.                                      NJAYA-NJAYA DEWA.

Sasirat maring Sanggar.
GIRI-PATI.
                                                                                    SUCI.
                                                                                    PRAS.
Pabersihan.                                          Om BHUTA BHUCARI.
Panglukatan sapuputa,                                    NJAYA-NJAYA.
Padudusan, bukumaligi,                      Om NGKARADYANTA SANG RUDRA.
JAH-KARO.                                       HANUGRAHA. GUHYATI.
SRI-DEWI.                                         HANTYESTI. Ngungguh.
Ngadhisthana ring Sanggar.                NGLUKAT JANMA.
PADMA-BHUWANA.                      Sgawu tpung tawar.
Krikramasapuputta.                             Yeh hanar.
Om SAKALAM NISKALAM BUDDHAM, SASIRAT SAPTA-GANGGA. Beyakala.
PANGAHYAS.
Nglukat ring dewa. Hater PANCA-GANGGA, teya tabah.
NIRTHANIN DEWA. TIRTHANTU.
NGAT URANG PUSPA.
Sasirat maring Sanggar.                      Mabhakti x 2. x 3. Lis.
GIRI-PATI,                                        IDAM PARANAM RAHASYAM,                                                                                                 TRIBHUWANA.
BRAHMA HASTAWA.  Matabuh.   MAHA SARANA KARANAM.
Mawitranin.                                         DEWA RAJA BRASTANG KALA.
                                                                            OM DEWA MUKTA MAHA SUKAM. NGAKSAMA.


ITI HINDIK PAMING TNGAH.
Yaning wus puput nabdab LIS hastren LIS nglisin, irika pwa sira, raris nambutang Yoga PAMING-TENGAH punika.
Ngawit, tadahi ikang tirtha dening tangan tengen, husapakna, ring aksi tengen:
                        Om Indriya wisedhanaya swaha, AH, 2.
Mwah tadahi ikang tirtha dening tangan kiwa, husapakna ring aksinta kiwa :
                        Om Indriya wisedhanaya swaha, I, 1.
Ther hakukurah pwa kita, hantuk tirtha :
                        Om Jihwa-mala wisodhana ya swaha.
Raris tirthanin hulunta :
                        Om Amrta ya nama swaha.
Raris husapi kang bhasma kabeh, ginawe tlas ring sariranta, husapakna dening tirtha. Raris hastren pamandyangan ndagingin teya.
Raris ikang pamandyangan gentos wainya, ikang puspa wija gandha, gentosakna sami.
Dhupa dipa gentosakna gninya. II.
Wusa mangkana, raris mamusti, ma :
IDEP akna hilang papa-klesanta, ring sariranta kabeh, mwang dasa-mala, panca-mala, tri-malanta kabeh, tan wineh mbyahpara tang IDEP tan ming sor tan ming luhur ikang huswasa, kewala suhung niranta rana. I.
Raris samadhi-traya, batek dasa-kredha, saha bajra-ghanta.
Wus mangkana, hanganusmarana pwa sira, ma :
IDEP AH, ring hatinta, hatma Candra-Mandala.
Ring luhur ika IDEP, Hum, hatmah sucika bajra.
Malih                           IDEP, Hrih, Ring lidahta, hatma jihwa-sodhana.
IDEP pakna , Am-kara, ring lepa-lepa tangan tengen.
                                  Am-kara, ring lepa-lepa tangan kiwa, kara-sodhana, ngaranya.
Raris hangguli-sodhana, ngawit tangan tengen : HUM x 5.
                                                                tangan kiwa    :  HJM x 5.
Raris ma; Hrih, Hum, bajra-jihwa-jihwa sodhana.
                                      Hum bajra citta-citta sodhana.
                        Om anyo!nya nugata sarwa dharma, anyo!nya nuprawista sarwa dharma,
                        Om paras-paras nugata sarwa dharma, Om paras-paras nuprawista sarwa dharma,
                        Om antyanta nugata sarwa dharma, Om antyanta nuprawista sarwa dharma.
                        Om Bajra wandha kert x 3.
                        Om Naji-jati kaya dhuti prajaya swaha,
                        Om gerhu bajra-samaya hum phat.
                        Hum Tam Hum x 3.
Raris patanganan tri-kaya dhistana; OM AH HUM.
Catur adhistana; HUM TRAM HRIH AH.
Panca-Buddha Makuta; AH HUM TRAM HRIH AH.
Tri-kaya pari-suddha; OM AH HUM.
Wusa mangkana, hanggrana sika, masayana Widhi :
                        Sayanam nirmalam suddham,             sarwa Buddhe radhistitam,
                        daritam sarbwa bhawena,                   Buddha Bedhe waraptaye.
Raris sekar akatih sembahakna ring Usnisa :
                        Pranamyam satatam Buddham,          adi Buddha namas karam,
                        sathwa-sathwa kapuh byaktam,          wakse-waksa dhanam param.
                        Wairocanam wibu sanam,                   saskaram bhawa karanam,
                        ajnantam pari dwaksam,                     pranamyamam Tathagatam.
                        Hayantu sarbwa Buddha grah,           siddhi medam pradaksyatah,
                        tatasanya prakurwitah,                        maya mandhala karmanam.
                        Guru padha namaskaram,                   guru padhuka mwanca,
                        parama guru padhuko,                                    jnana siddhim awapnuyat.
Raris sambutang sekar kalih katih, saha hadyana-mudra, mamusti, hapratista RING Bhatara ;         IDEP Bhatara Panca-Tathagata, ring hulunta, gumeseng akna papa-klsanta
                        Kabeh, dasa-mala, tri-malanta kabeh, : Om Jinajit, Buddha locana swaha.
Haywa karenge rahasya sira, raris husapakna ikang sekar kalih ring sariranta kabeh.
Wusing mangkana, malih masamadhi-traya, bantas; PERKERTHI PARI SUDDHO HAM
Raris sambutang bajra-ghanta, hucarakna Sang Hyang Bharali Prati Sara sapuputta, tekeng sasiratnya.
Raris puspa wija gandha sembahakna, mne ring lalata :
            Namo Bhagawate, Bharali prajna parimittaye,
            aparimitta gunaye, bhakti watsalaye, sarwa Tathagata,
            janana pari-purataye tadyatha.
Raris madeha-suddhi, sa; sekar akatih, ma :
            Om, hulu; Dhih, Hati.  Sru, talinga tengen. Ti, talinga kiwa.
            Smr, mata tengen. Ti, mata kiwa. Wi, bahu tengen. Ja, bahu kiwa.
            Ye, nabhi. Swa, payu-pasta. Ha, pada kare.
Malih, ma :      Der, talinga kalih. Gu, rahi kalih. Ni, mata kalih. Pa, leng hirung kalih.
                        Ra, tutuku. Ma, gulu. Su, nabhi. Ba, pupu kalih. Ge, wetis kalih.
                        Swaha, talapakan kalih.
Swara-wyanjana wtuhakna :
            A, kesa gra. A, wunwunan. I I, mata kalih. U U, talinga kalih. Re Re, leng irung    kalih. Le Le, pipilingan kalih. E, huntu ring luhur. Ai, huntu ring ser. O, lambe          ring luhur. Ou, lambe ring ser. Am, puser. Ah, usnisa. Ka Kha Ga Nga, bahu      tengen. Ca Cha Ja Jha Na, bahu kiwa. Ta Tha Da Dha Na, puputengen. Ta Tha Da             Dha Na, pupu kiwa. Pa Pha, lambung tengen, mwang kiwa. Ba Bha, walakang tengen, mwang kiwa. Ma, puser. Ya, kulit. Ra, rudira. La, daging. Wa, hetet. Sa,   kapala. Sa, tahulan. Sa, sumsum. Ha, usnisa.
Wus mangkana, amet ikang puspa wija gandha, sembahakena, ma :
            Usnisa warocaneka,                            werdhaya aksobya tata,
            lalata amitabasca,                                gulu hyang ratna sambhawah.
            Murdha mega siddhi tata,                   Usnisa sarbedhyaha tata,
            dharma kancaka hananya,                   arya sanggia werdhayanca.
Raris ngamet ganitri :
            Om ruci-ruci rudhita ratna prawara-tanaya hum phat swaha.
Kunanin puspa wija gandha, hanganggyani dhupa :
            Om Dhupa Sri kredha rajagat prabhawaya swaha.
Malih knanin puspa wija gandha, sembahakena tang Ganitri :
            Ganitri sarbwa Buddhanam,               prajnan paramitam welam,
            sutranam Bodhi sathwenam,               etat ganitri laksanam.
Raris malih IDEP akna Sang Hyang Hagni ring nabhistana, dumilah gumeseng papa-klesanta, mwang desaning Yayah-Ibunta :  OM x 5
Raris puter ikang Ganitri, haywa limbak manahta, simpenen bayunta ring swapna padha, kewalya IDEP ikang Sang Hyang : Am-kara, pranawanta.
Raris luhur ing pamandyangan puter, :  Om Bajra-yaksa hum phat.
Luhur ing Ghanta, puter :  Om Bajra-sikaro hum phat.
Puter hamanjingaken :  Om Lam Mam Hum wasat.
Puter ring sarira :  Om Ah Hum.
Malih puter ring hinan-tangan :  Om Hum namah, Om Reng Om.
Ring tuding :  Om Am Hum Wasat.
Ring linjeng :  Om Am Um Lam Mam Om Wasat.
Ring lek :  Om Hum namah.
Ring kacing :  Om Hum phat.
Malih puter ring sarira, manjingaken :  Om Ah Hum.
Raris siratakna tang Ganitri, ndasa-dik :  Om Sam nama, purwa.
            Om Nam, nama; gneya. Om Bam nama; daksina. Om Mam nama; nariti.
            Om Tam nama; pascima. Om Sim nama; bayabya. Om Am nama; utara.
            Om Wam nama; airsanya. Om Im nama; hadah. Om Yam nama; hurdah.
            Om Om nama; ring madhya.
Malih sasirat Ganitri ring sarwangga :
            Om Am; usnisa. Om Om Ah Am; netra kalih. Om Im Im; leng irung kalih.
            Om Hum Ah Om; tutuk. Om Um Um; karna kalih. Om Rem Rem; pipilingan 2.
            Om Lem Lem; bahu kalih. Om Aim Em; gahu madhya. Om Om Om; ring Tungir.
            Om Um Hum; ring teya-waha. Om Om Om; ring bakta-waha.
            Om Ah Ah; ring prana-waha.
            Om Pam Swam Pam Bam Bham Mam, Yam Ram Lam Wam, Sam Sam Sam
                                    Ham; ring nabhi tekeng paste.
            Om Kam Kham Gam Gham Ngam; ring tangan tngen.
            Om Cam Cham Jham Nam; ring tangan kiwa.
            Om Tam Tham Dam Dham Nam; ring suku kiwa.
            Om Tam Tham Dam Dham Nam; swaha tengen.
Raris niram kembang, wija, gandha :
            Om Bajra-Puspe palaga me Ah, Om Bajra-Cakre hum,
            Kung kumara wijaye hum phat, Om Bajra-Gandhe gi bam.
Niram pamandyangan: ngan :
            Om Om I Akasa ma ra la wa ya hum, Om Bhur Bhuwah Swah,
            swaha ye nala maha teyami hum phat.
Raris hangembat Ganitri :
            Om Bajra-Nala hanadahana pacamata pancara maha kredha hum phat
            Om Sara-sara Bajra-pancara maha kredha hum phat.
            Om Sarwa witpura Bajra-pancara maha kredha hum phat.
Tangan nalimpat ngembat :
            Om Bajra musti bham, Om Bajra raksa Am, Om Bajra ratna Tram.
Tangan manakup x 3, saha Ganitri :
            Om Bajra tusya HOH Bhagawan x 3.
Raris gnahang Ganitri ika :  Om sarbwa Buddha radhistami hum phat.
Ri wusing mangkana,lumekasira hanrang pamandyangan x 10, mwang hangaskaranin wai, lawan sarinya, tekeng Saraswati Sindhu Wipasa, sapuputa, tekeng puja.
Raris sambutang Bajra-Ghanta, hucarakna, puja TRI-GANGGA.
JWALA-MANDALA, tekng sasirat sami, raris ngargha, sasirat IMETOYA sapuputa, kadi nguni.
Raris puspa wija gandha, sembahakna, ngastuti pwa sira :
            Sambarem sarwa sayuktam,                sarbwa Buddhe radhistitam,
            dharitam sarwa bhawena,                   Bbodha Bodhe waraptaye.
Raris patanganan :
            Om sarwa Tathagata yoga watala ngkara puja megha samudras parana samaye                                hum,
            Om Amrta kundhali wighnantaka hum phat, raje bawulah yena sathwena sathwah,                        sarbwa  Buddha  sathwa  nuraktah, Buddha bhawantu tena satya wakyena raje
                         jwalantu,
            Om sarwa Tathagata gandha nule pane swaha.
Raris ngamet gandha, trang tengahing wai :
            AH; purwa. Um; uttara. TRAM; pascima. HRIH; daksina. AH; madhya.
Wija puspa manut kadi ring arep, trang akna sami x 5, mantra kadi ring arep.
Raris ngamet puspa wija gandha :
            Om Bajra-Dhupa, Om Bajra-Puspe hum, Om Suksma siddhi sakalwira sidi.            Tibakna ring pamandyangan.
Raris patanganan :
            Om Ah Hum, Hum Tram Hrih Ah.
Malih ngamet puspa wija gandha, teher hanggrana-sika, mamusti :
IDEP Bhatara Panca-Tathagata, mwang Bharata Ratna-Traya, Bodha sasiki, Dewi Sahita,            Hyang Kataken desang pinuja. Tibakna ring pamandyangan.
Raris patanganan malih :
            Om Ah Hum Tram Hrih Ah, Om Ah Hum A.
Wusa mangkana, ngaturang sasirat ring padhupan, helih teya hanar x 3 :
            Om Dhupa stuti ya namah swaha.
Ring padipayan x 3 :
Raris ngamet puspa akatih-akatih x 5, ngawit akatih, mwah sembahakna
            Ah Sweta mbram!bram dewi, sweta warna, sweta puspa sri!sri dewi namostute.
            Hum Nila mbram!bram dewi, nila warna, nila puspa sri!sri dewi namostute.
            Tram pitta mbram!bram dewi, pitta warna, pitta puspa sri!sri dewi namostute.
            Hrih Rakta mbram!bram dewi, rakta warna, rakta puspa sri!sri dewi namostute.
            Ah Iswa mbram!bram dewi, iswa warna, iswa puspa sri!sri dewi namostute.

Ri wusing mangkana, sambut ikang Bajra-Ghanta, hucarakna S.H.HANANGGA BAYU SUTRA.
            Namah sarbwa Buddha Bodhi sathwebhyah,
            dasa-dig ghananta paryanta loka datubhya wastitite bhyah,
            atita nagati pratyut pane bhyah.
            Namo Bhagawate Sri Wairocanaya, Tathagata yarte, samyaksam
            Buddhaya saswatah jnanaya, suddha warnaya, bajra paryangko padhistanaya.
            Bhejya gri mudra niwandhanaya, singha-sane santitaya,
            saha-wati loka datubhya wastitaya, sarwa dewa-gana puji taya.
            Sarbwe padrawa santi-karaya, nawa bhawanama kredhaya, sathwa bhajri, ratna      bhajri, dharma bhajri, karma bhajri, di Bodhi sathwa pariwaraya, tadyatha.
            AH, suksme, suksme, sante, sante, dante, dante, nirakuliyase-yase wati, teje-teje    wati, sarbwa Tathagata, sarbwe swasa dhistana-dhistite swaha.
            Namo Bhagawate, Sri Aksobhyaya, Tathagata yarte, samyaksam Buddhaya,          adarsa jnanaya, nila warna, bajra paryangko padhistanaya.
            Bhuh sparsana mudra niwandhanaya, kunjara singha-sane santikaraya anggirati      loka datubhya wastitaya, Yama maha raja nama kredhaya.
            Sarbwa sathwa dhurdhanta dharma-karaya, bajra rajya, bajra-raga, bajra-sadhu,      bajra-dhara, di Bodhi sathwa-waraya, tadyatha.
            Hum, suksme, suksme, sante, sante, dante, dante, nirakuli yase-yase wati, teje-teje            wati, sarbwa Tathagata, sarbwe swasa dhistana-dhistite swaha.
            Namo Bhagawate, Sri Ratna Sambhawaya, Tathagata yarte, samyaksam     Buddhaya, akarsa-santa jnanaya, pitta warnaya, bajra paryangke padhistanaya.
            Warandha mudra niwandhanaya, turangga-singha-sancasantitaya, ratna wati loka  datubhya wastitaya, singha-wahana nama kredhaya ratna.
            Sarbwa sathwah warandha posti-karaya, bajra-teja, bajra-ketu, bajra-asa, bajra-       ratna, di Bodhi sathwa pari-waraya, tadyatha.
            Tram, suksme, suksme, sante, sante, dante, dante, nirakuli yase-yase wati, teja-       teja wati, sarbwa Tathagata, sarbwe swasa dhistana-dhistite  swaha.
            Dyana mudra niwandhanaya, mayura singha-sane santitaya, sukawati loka datubhya wastitaya, matana nama kredhaya.
            Sarbwa sathwa nuraga-naya, bajra-tiksna, bajra-hetu,bajra-bhasa,bajra-dharma,di    Bodhi sathwa pari-waraya, tadyatha.
            Hrih, suksme, suksme, sante, sante, dante, dante, nirakuli yase-yase wati, teja-teja wati, sarbwa Tathagata, sarbwe swasa dhistana-dhistite  swaha.
            Namo Bhagawate, Sri Amogha-siddhiye, Tathagata yarte,samyaksam Buddhaya, kertya nustana jananaya, wiswa warnaya, bajra paryangko padhistanaya.
            Abhayana mudra niwandhanaya, garuda singha-sane santi taya, kusuma wati lokadatubhya wastitaya, watsala nama kredhaya. Sarbwa sathwa baya pradhaya, bajra-         yaksa, bajra-raksa, bajra-sandhi, bajra-karma, di Bodhi sathwa pari-waraya      tadyatha.
                                    Ah, suksme, suksme, sante, sante, dante, dante, nirakuli yase-yase wati, teja-teja    wati, sarbwa Tathagata, sarbwe swasa dhistana-dhistite  swaha.
            Gnahang ikang bajra-ghanta, raris patanganan SAPAYA BAJRA, sambut puspa wija gandha :
            IDEP Bodha sasiki, tibakna ring pamandyangan, raris patanganan x 10 :
                        OM AH HUM TRAM HRIH AH OM AH HUM A.
            Sambut ikang bajra-ghanta, hucarakna Sang Hyang WERKODARA sthana, ma :
                        Sri Bajra sathwa-sathwarta,                sathwe suka runatmaka,
                        okat makarya Bhimenah,                    jagat maitri namostute.
                        Um-karaksa Bhimasthawa,                 Bhima dira maha wala,
                        bajra kaya maho paya,                         prapti pwena namostute.
                        Sarwa lawu pawitrangga,                    manggisdha ratna gundhala,
                        kata-kipu singha srete,                        harya Bhima namostute.
                        Stula ya sugune tunggal,                     stula dirgha baspustira,
                        stula para-karme swarya,                     Bhima sakti namostute.
                        Sura-dharan wisitangge,                     rane satru bayang-kara,
                        gadastre dharipu gergah,                     Bhima sura namostute.
                        Sat sat sawedara kerthah,                   giri de natha jagrajag.
                        Kali-dwapara sambuta,                       Bhima sura namostute.
                        Prasanta jagati kerthah,                       Kalya-baya-dhana kantah,
                        wigra wesna bawut sato,                     Bhima dhira namostute.
                        Arinaya dusta mukepu,                       jagattama hari pakah,
                        satkarme sadhu sumeyat,                    jagat sala namostute.  
                        Pra-siddha Bhagawan Bhima,                        meh raksa baya tehate,
                        praye-janana nime siddha,                  Bhimastani namostute.
            Gnahakna ikang bajra-ghanta, sambut ikang puspa wija gandha, hangastuti sira :
                        Namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sanggyaya, ca sadha-sadha sathwenamklesa bandhanam, muktaye bhawa sangkatat.
                        Namo Buddhaya gurawe, namo Dharmaya tahine, namo Sanggyaya maha stre,     tribhye pih satatam namah.
                        Namastre lekya gurawe, Buddhaya mitta Buddhaye, sarwa bandha muktaye,        prataya nuttamam padham.
                        Sarbwa papasya karanam,                   sukalam syo pasam padham,
                        swacipata pari dharmanam,                 etat Buddha nusasanam.
                        Sarbwe sathawah, sarbwe bhutah, sarbwe praninah, sukino bhawantu swaha.
            Amet ikang bajra-ghanta, Sang Hyang BUDDHA MULE, huncarakna.
            Yat purbwam Buddha-mule,              krawigarana pate,
            maraga serngghangga gadha, gagha kakertha, gana-kagana, kakertha-bandha,        ksanadha-kakse, astribhi-dibya rupe, dulu pati dudubhi-dudubhira, kse bane   nuyatah, surana-rana mitah, patuwe wakya singha.
            Bedhandhara makandhi prati baya, kuharam darpa kandhi, ramandhadhim candhu            hukuduham, strukam lastra-kalastra, jin cam canjamuna-mula, kumangkuh-          kumangkuh, wadyare bhana ritah, surana-rana mitah, pathwa wasanya singga.
Gnah hakna ikang bajra-ghanta, raris hamiteh santi, saha patanganan :
            Om sarwa Tathagata, Dhupaya puja megha samudras parana samaye hum,
            Om sarwa Tathagata, Dhupa pujam pra-wartha yami,
            Om bajra dhupa pra-ladhane Ah, Mi.
            Om sarwa Tathagata, Puspaya puja megha samudras parana samaye hum,
            Om sarwa Tathagata, Puspa pujam pra-wartha yami,
            Om bajra puspe palagame Ah, Mi.
            Om sarwa Tathagata, Dipaya puja megha samudras parana samaye hum,    
            Om sarwa Tathagata, Dipa pujam pra-wartha yami,
            Om bajra dipe suteja Gri Dhih, Mi.
            Om sarwa Tathagata, Gandhaya puja megha samudras parana samaye hum,
            Om sarwa Tathagata, Gandha pujam pra-wartha yami,
            Om bajra gandhe sugandha Gi Bam, Mi.
Sambut ikang bajra-ghanta, huncarakna Sang Hyang  WIRARAJA mantra.
            Namo Ratna-Trayaya, namo Budhebhyeh, titana-gata pratyut panebhyah, namo    Mitabhaya, Tathagata yarte, samyaksam Buddhaya tadyatha.
            Om mawi, Om mawi, medawi, medawi, amrted bhawe, amrted bhawe, Buddha     wati Buddha bangsite, sarbwa melka jwalini.
            Budhi, Budhi, maha Budhi, maha wire-wega-wati, garuda dwaja wegawati, Indra            bajra wega-wati, sarwa Buddha walo-kite swaha.
            Ah, muni, muni, maha muni, maha muni, sphat Buddha dharma sangghyanam        walena, nassaya, nassaya, winasaya, winasaya,bihna, bihna, muya, muya, muhca,         muhca, sarbwa yaksa, sarbwa kubandha kane, sarbwa grahan dusta-cittan, para-       winaya.
            HUM, gerhna, gerhna, gerssa, gerssa, maraya, maraya, bancana, bancana, paca,      paca, hana, hana, sarbwa, Buddhanam walena, nassaya, nassaya, cindha, cindha,         munca, munca, widra-maya, widra-maya, sarwa raksanen, yawat manusa-        manusyanca, wandha-gaya, wandha-gaya, wike-naya, wike-naya, wingke-nampa,             wingke-nampa, spet-taya, spet-taya, sarbwa mantram, sarbwa yegham, bhina,         bhina, raksa-raksamam, sapari-waram, sarwa sathwan, sarwa sathwa swaha.
Raris hasasirat pwa sira :
            Om Imeteya, suba dibya hasuci-hasuciya nayama-yapi weditam baktam, prati         grani tadastumeh, Om amrta srawanancaya nama swaha.
Patanganan SAPAYA BAJRA, hamet ikang puspa wija gandha, sembahakna :
            Om Parama-suka saha salalitta, wila-sika wila-sana mamai, tena mami Bhagawati.
Mudranya ;  JAH, HUM, BHAM, HOH.
Sambut ikang bajra-ghanta, huncarakna, Sang Hyang ASTA-MABAYA-KLING.
            Namo Ratna-Trayaya, nama Harya wale-kite swaraya, Bodhi sathwaya maha         sathwaya, maha karuni-kaya, maha leka-kampaya tadyatha.
            Asiniwi sana-sini, dhangtra wisana-sinai, jiwa wisana-sini, halala wisana-sini,          yekecit sathwa, apadhawa, dwi-padhawa, catus padhawa, bahu padhawa, jaru-  jawa, upadutha-jawa, rupi nawah, arupi-nawah, asaji-nawah, api sathwa             namamawah.
            Sarwa rega pra-samani,                       sarwa wyadhi pra-samani,
            sarwa wighna pra-samani,                   sarwa Kala-Kali-Kalusa-Kala-hawibra hawi- wadya-wara pra-samani tadyatha.
            Om Angge-tarangge, bharangge, bharangge, tarawire, tarwire,tadyatha, Om ghara,           Om ghara, giri, giri, tadyatha, Om mukte, Om mukte, swi-mukte, swi-mukte,          cendhane-wicendhane manggale-wimanggale, susumuke-wisumuke, raksam-            raksamam, sapari-waram, satanaya darem, sapotra-putrikam, sakula-wandhu-            ragam, sarwa sathwa nca-sarwa sathwa swaha.
            Sarwa baya wimeksane, sarbwe padrawa wimeksane, agni-bayam, udhaka-bayam,            cerah-bayam, apara caker-bayam.
            Sena madhya gatewah, singha madhya gatewah, gajah madhya gatewah, wyahra   madhya gatewah, goh gawaya madhya gatewah, wana madhya gatewah giri-         durgha madhya gatewah, kersna sarpa madhya gatewah, kantara madhya gatewah,       samudra madhya gatewah, ayur wandhana madhya gatewah, bayu wandhana             gatewah, pra-muktyatam, nama mawa, nama harya wale kite swaraya, Bodhi          sathwaya, maha sathwaya, maha karuni-kaya, pra-tyartinah, karuna harya wirya             rane swaha.
            Om jayanti-wijayanti, ajite-aparajiteya swaha.
            Om jaya ya swaha, Om amaraji taya swaha, Om caksu wandhaya swaha, tadyatha.
            Om waja, Om waja, Om wimala-jaya-wale, amrta-bhawe.
            HUM HUM HUM, PHAT PHAT swaha.
Gnahakna ikang bajra-ghanta, raris patanganan SAPAYA BAJRA, ngamet ikang puspa wija gandha, teher sira hanatur dewa :
            HIH, HIH, HIH, HIH, Bhagawan Pratinea-Kusumanjali-Natha Trang
Puspa ika tibakna ring teya, raris patanganan TATHAGATA-YOGI-SWARA
            Om sarwa Tathagata, Yogi-Swara AH, AH bhejya dri-mudra-mudra, hanta Hum-  phat.
Sambut ikang bajra-ghanta, hucarakna Sang Hyang NAWA-KAMPA sthawa.
            Namo Ratna-Traya ya swa, namascandha bajra mani swa, maha yaksa, sana-pati     swa, namo Bhagawate, prati-hata-bali wirya. Widhi tri-widhya-dhara saha sraswa,   catur-bhuja lakerthi sarira swa, asimu-sala parasu pasarbwa bajra-gni, jwalati     bhisana karupa swa.
            Pasu-pati jatiya dasanca ya, wilem-bita daksina padasya, sarbwati yantaka tawa-   winisthawa macarana usnisa swa.
            Namo Bhagawate, maha bajra-dhara swa, namo redra, namo herdhayam,    paramandha-runam, sarbwa bhuta-gana winayaka rem.
            Resastradi wisadha karem, sarbwa karma siddhi karem, awarthayi swami    tadyatha.
            Bheh, bheh, bajra, bajra, kala, kala, karma, karma, kampa, kampa, dandha, dandha, mardha, mardha, A A I I HUM HUM, redra radra.
            Redra nusarinam, imam dasta gra-candha gerham, mahi desta cittam, pra-   winasaya, redra dhupena pra-winasaya.
            Redra bajrena pra-winasaya, Wisnu pra-winasaya, Brahmanam winasaya, sarbwa   regham pra-winasaya.
            Sarbwa papan pra-winasaya,               sarbwa dewam pra-winasaya,
            sarbwa klesan pra-winasaya,               sarbwa dusthan pra-winasaya.
            Sarbwa wighnan pra-winasaya,          sarbwa nayakan pra-winasaya,
            sarbwa kala-kali-kalusa-kala-hawigraha-wiwawan pra-winasaya.
            Dewa-sura garudha gandharwa, kirana rama heraghadin pra-winasaya trasaya, 2,   kampaya, 2, bhandhaya, 2, mardhaya, 2, candha, 2, mara, 2, yana, 2, daha, 2,     kuru, 2, maha-bala, 2, maha-wirya, 2, maha dipta maha teja, maha rodra, maha        sasana turu, 2, dhara, 2, wara, 2, smawara, 2, swa-bhawanta, 2, bhawa mike Hum hum phat swaha.
Gnahakna ikang bajra-ghanta, raris patanganan sarwa wipura :
            Om sarwa witpura wartha-wartha ya HOH.
Malih sambut ikang bajra-ghanta, hucarakna Sang Hyang Ratna MESA RANAM.
            Ratna-Traya mesaranam,                     sarbwa pratidi samyaham,
            amodesea jagat punyam,                     Buddha Bedho dane namah.
            Utpadhaya miwara Bodhi cittam,       nimantra yami hawuh sarwa sathwan,            istacarisya wara Bodhi cittam, Buddho bhaweya njagatanggi-taya.
            Utpadha yami paramam,                     Bodhi cittam manukaram,
            yata treyadika nantah,                         sambeddho kertha niscayah.
            Tri wayam sila siksanca,                      kusalam dharma sanggraham,
            sathwartha triya silanca,                      prati gerhnam paham derti.
            Buddhi dharmanca sangghyanca,       tri-ratna-gra manutaram,
            adyagrena grahi syami,                       sambaram Buddha yogna jam.
            Bajra-ghantanca mudranca,                prati gerhna miha thwatah,
            acaryathwam grahi syami,                   maha bajra kulet caye.
            Catur dhanam Pradasyami,                 sat kerthantu dine-dine,
            maha ratna kulo yoghe,                       samaye camane rame.
            Sat dharmam prati gerhnami,              wayam guyam kriya nityam,
            maha padma kule sundhe,                   maha Bodhi samud bhawe.
            Sambaram sabwa sayuktam,               prati gerhnami hathwatah,
            puja karma yata saktya,                       maha bajra kulet caye.
            Utpadha yami paramam,                     Bodhi cittam manutaram,
            gerhitam sambaram kersni,                  sarbwa sathwata karanat.
            Atinantarayi syami,                             Amokta modhaya myaham,
            anatha-nathayi syami,                         sthapayi syami niwerthe.

Gnah hakna ikang bajra-ghanta, raris patanganan TATHAGATA-PADHA :
            Om sarwa Tathagata-padha wandha nangkarni,
            Om sarwa Tathagata-Harya guru-padha wandha nangkremi.

Raris hanglumah tangan ring ki sapwan :
            Niwaidyam sarbwa sayuktam,            adya bhejya samanityam,
            warna gandhara sopetam,                   dadhami pati granatam.

Malih patanganan :
            Om Akara mukam, sarwa dharmanam, madhya nutpana thwan,
            Om Bajras parana kam, Om Bajrani waidhyam, Hum Phat.
Wusamangkana, malih hucarakna Sang Hyang BHARALI-PRATISARA.
Wusamangkana, pujanira, tibayang ring sasirat sasirat ring wus LIS punika, raris hanggen nambung sahindik panganggayan puputakna, rawuh pangaksama.
Iti puja pangaksama, kalaning wus puput pujaning Paming-tengah punika, mwang tlas rawuh hindik panganggayan sami, iti hucarakna :
            Yat kertham duskertham kincit,         maya muddadi ya punah,
            tat santawyam thwaya natha,             yatasta gesiddhe hinah.
            Apradi pari-jnanat,                              asakyawastu Bhawatah,
            kertha kari-kamitya-tra,                       sawatra suka-sadhanam.
            Dharma dato radhistanat,                   samayas marana dapih,
            kerpaya sarwa sathwam,                     kuru dwam sarwa siddhiye.
Raris timbal hantuk puja pangaksama; OM SANTAWYA KAYIKO DOSA, sa puput ipun.
Ngamet kawaca :  Om Buddha kawaca mami hum phat.
Naluk    kawaca :  Om Rum kawaca ya nama swaha.
Makasasang       :  Om Ananta-sana ya nama swaha.
Raris maparagi, sapuputa.
Maglang kana    :  Om Sam sadhaya nama swaha.
Wus maglang kana :  Om Buddha kiriwili ya nama swaha, namo Buddhaya.
Nambut karna brana, mwang Hanting-hanting :  Om Ren Dharmayan swaha.
Knanin Puspa wija gandha, ikang karna brana, mwang hanting-hanting.
Raris sembahaken :
            Jatisya hijaratyetu,                              sadharma sloka subhakam,
            dhara yati yata hityam,                       karna bhusana muktamam.
Raris pasangang :  Om Leng weragya ya nama swaha.
Ababadeg benr ring hati :  Om Am Werdhaya ya nama swaha.
Nambut bhawa karana, sekar taji, cuddha-mani, sambut sapisan :
            Om Bhawa karana Hum Phat.
Knanin puspa wija gandha, sembahakna :
            Prana manodhara bhyanah,                 bayu wah sri-mane werdhi,
            misri ta mantra sarenah,                      nawak sarena yatnakah.
            Harapo buriti jenyah,                          tejo bayu bhutah smutah,
            akaso manaho dewam,                        sarbwa bhawantu sukaye.
            Sambaram sarbwa sayuktam,              sarbwa Buddha radhistitam,
            dharitam sarbwa bhawena,                 Buddha Bedho waraptaye.
Raris pasanggang :  Om Hum Buddha bhawa karana Hum Phat,
                                Om sama sampurna ya nama swaha.
Nambut bhawa ktu jatha :  Om Buddha yawami Hum Phat.
Raris hungkulang ring dhupa :  Om Sri Dhupa jagat pra-mana Hum Phat.
Ring Dipa :  Om Sri Dipa suteja jiwa-pra-mana Hum Phat.
Raris knanin puspa wija gandha, sembahakna ikang bhawa, hantuk; PRANAMYA SATATAM BUDDHAM sapuputa, raris mantra tan kawedar : AH HUM TRAM HRIH AH.
Nalukang bhawa :  Om bhawandi hum phat, Om amogha-siddhi hum phat.

                                                                                                                        PUPUT

Nihan tingkahi ngarpin caru HAMANCA-SANAK, yan wus puput palukatan mwang puja Sri-DIWI, sambutakna sekar sawiji, knanin wija gandha,
kembang ura :  Om Jiwa mrta ya nama swaha.
Rarisaken genahang ring bayang-bayang ika, raris bersihin bayang-bayang ika, lukat, sgawu, tirthanin, wus mangkana sambutakna bajra ghanta, hucarakna, hangundang Kala; ma:
            Om Om Yama rajaya, sado meyaya, sarwa kala gataya, astabhuta yanir,
            Tathagata ya nama swaha.
            Om Om Bhuta-bhuta yajnaya ya, panca-panca kalaya, bhuta kalaya,
            Tathagata ya nama swaha.
Mwah ngasthawa bhuta, saha bajra-ghanta :
            Kala sweta mahi swara rupam,           Brahma bang kala warnasya,
            pitta maha dewa kala,                         Wisnu Kersna kala rupam.
            Siwa panca kala warhanam,                Durgha bhuta warna Siwa,
            tunwana-kara tahityam,                      panca ma kala warnasya.
Mwah mantra :
            Om Sang Bhuta Barang, wetan kahananta, hapi glap hiringaken denta.
            Om Sang Bhuta Dengkol, kidul kahananta, gring gilgil hiringaken denta,
            Om Sang Bhuta Curingah, kulen kahananta, gring hender-henderngaken denta.
            Om Sang Bhuta Ketur lor kahananta, gring nganglupuyeng hiringaken denta,
            Om Sang Bhuta Sarasah, ring madya kahananta, sing gring hiringaken denta,
                 lah ta sira pada hamangan-hanginuma, lawan sanakira kabeh, balik dulurana           
                 sang ngaderwo karya maring rahayu, sinungana hurip warasa sangaderwo caru.
Mwah mantra :
                        Om Sang Bhuta Janggitan, Purwa desanira, Manis panca-warnanira hamangan sira pnek putih, hayam putih, hayam putih tulus hingolah sapari krama winangun hurip, hajaken sarewang ira kabh, riwusira hamangan-hanginum, mulih sira hangalingana dang kayanganina sowang-sowang, raksananen sira kang aderwe caru, wehana hipun kadirgha-yusas, luputa ring lara-regha, sanut sangkana-sbel-kandelaning hawak sariran ipun, Om Sriyawe namo namah swaha.
                        Om Sang Bhuta Langkir, Daksina desanira, Pahing panca-waranira, hamangan sira pnek habang, hayam wiring hingelah sapari krama winangun hurip, hajaken sarowangira kabeh, riwusira hamangan-hanginuma, mulih sira hangilingana dang kayanganira sowang-sowang, raksanen sira kang aderwe caru, wehana hipun kadirgha-yusa, luputa ring lara-rogha, sanut sangkala-sbel kandelaning hawak sariran ipun, Om Sriyawe namo namah swaha.
                        Om Sang Bhuta Lembu-Kanya, Pascima desanira, Pon panca-waranira, hamangan sira pnek kuning, hayam putih-kuning hingelah sapari krama winangun hurip, hajaken sarowangira kabeh, riwusira hamangan-hanginuma, mulih sira hangilingana dang kayanganira sowang-sowang, raksanen sira kang aderwe caru, wehana hipun kadirgha-yusa, luputa ring lara-rogha, sanut sangkala-sbel kandelaning hawak sariran ipun, Om Sriyawe namo namah swaha.
                        Om Sang Bhuta Taruna, Uttara desanira, Wage panca-waranira, hamangan sira pnek hireng, hayam hireng hingelah sapari krama winangun hurip, hajaken sarowangira kabeh, riwusira hamangan-hanginuma, mulih sira hangilingana dang kayanganira sowang-sowang, raksanen sira kang aderwe caru, wehana hipun kadirgha-yusa, luputa ring lara-rogha, sanut sangkala-sbel kandelaning hawak sariran ipun, Om Sriyawe namo namah swaha.
                        Om Sang Bhuta Tiga-Sakti, ring Madhya desanira, Kaliwon panca-waranira, hamangan sira pnek hamanca-warna, hayam barumbun hingelah winangun hurip, hajaken sarowangira kabeh, riwusira hamangan-hanginuma, mulih sira hangilingana dang kayanganira sowang-sowang, raksanen sira kang aderwe caru, wehana hipun kadirgha-yusa, luputa ring lara-rogha, sanut sangkala-sbel kandelaning hawak sariran ipun, Om Sriyawe namo namah swaha.
Wus mangkana, raris muktiyang :
                        Maha sarana karanam,             mukti-mukti maha mrtam,
                        hamrtam sakala dewa,                         mamukti habama-swara.
Sasiratnya :      Om srapat-srapat ri kacarik bhye nama swaha,
                                    Om hamrtangga bhye nama swaha,
                                    Om Sri bhye nama swaha.
Raris hamerlina Bhuta, sambutakna, puspa wija gandha :
                        Om Indhah ta kita si Walewangsit, si Teteng, si Wasuh, si Bincang, mundur Kled-Kawuh ta paranta, batuhaya, kayuhaya, bunut bahingin ta pahembenanta, jurang-pangkung hiler karamyanta, duma nemu kala denceng, dumankumte kala dencing, haja tana misinggih pawarah hiri kita, hapan hulun humawak Bhatara guru, hangadeg maha sakti, Keng Keng Keng.
Wis malih wetu puja :
                        Dewa raja brastang kala,                     Hyang kala perlinang kala,
                        jagat natha nikalawam,                       Muni dewam bamberawam.
Sasiratnya :
                        Om Sri! Sriyam bhawantu,                 Om sukayam bhawantu,
                        Om purnayam bhawantu,                    Om hatma-tathwatma suddhamam,
                        Om sama sampurna ya nama swaha.
Raris amrlina bayang-bayang, sambutakna sekar akatih-akatih x 5.
Knanin wija gandha kembang ura :
                        Om Atma ning dwi-padha mahlar pwa kita, pamulih pwa kita maring Purwa, tinanggap pwa kita dening Bhatara Iswara,
                        OM MAM YAM U MA A.
                        Om Atma ning Catur-padha pwa kita, pamulih pwa kita maring Daksina, tinanggap pwa kita dening Bhatara Brahma,
                        OM BAM YAM U MA A.
                        Om Atma ning Bayu-padha pwa kita, pamulih pwa kita maring Pascima, tinanggap pwa kita dening Bhatara Mahadewa,
                        OM TAM YAM U MA A.
                        Om Atma ning sarwa mina pwa kita, pamulih pwa kita maring Uttara, tinanggap pwa kita dening Bhatara Wisnu,
                        OM AM YAM U MA A.
                        Om Atma ning sarwa tumuwuh ring Perthiwi, sarwa huler pwa kita, pamulih pwa kita maring Madhya, tinanggap pwa kita dening Bhatara Siwa,
                        OM IM YAM U MA A.
Raris tirtha siratakna :
                        Om Sri! Sri yam bhawantu, Om suka yam bhawantu,
                        Om purnayam bhawantu, Om atma-tathwatma suddhamam,
                        Om sama sampurna ya nama swaha.
Raris carub hadukang caru ika, raris pecah bagi lima, sambut ikang BAJRA-GHANTA, hucarakna :
            Parwa Indra dri Iswaram,                   gandha-madhana Brahmandha,
            Pgat Mahadewa driyam,                     Resya muka hari murthi.
                        Madhya dri kailasa-Siwa,                   Rudra Sangkara Indranam,
                        Brahma Wisnu maha dewa,                Iswara di nugrahaken.
                        Yata meru stito dewa,                         yawat Gangga namostute,
                        panca-sakti maha inam,                       panca-nugraha laksanam.
ngargha :
                        Om Bhuta Dipati idam margham pratince swaha, 3.
                        Om Imeteya suba dibya suci-hasueye naya-mayapi waidhitam baktam prati grana tadastume,
                        Om Amrta srawa wanca ya swaha.
Sambutakna, puspa wija gandha :
                        Om Parama suka saha salalitta, wilasika-wilasana mami tena mami Bhagawanti.
Raris tinbakna tang sekar.
Raris patanganan :
                        JAH HUM BAM HOH, yastim, sama yastam, A HAM.
Wus mangkana, malih peah bagi, 4, ikang caru, raris ater :
                        SRI Catur-RWA Om Bam Am Im, SRI-RWA Am Ah tatathwanam,
                        SRI Eka-tima OM-KARA, SRI Eka-Padandha Swaram.
Raris maleh ngargha, sasirat Imeteya, Parama-Suka, patanganan kadi arep. Malih peah bagi, 3, ikang caru, raris ater :
                        Rahara saka walina nami,                    maha leswaha,
                        Om Bhuta pate Bhuta Pinggale,         date maya hityadi.
                        Sri Ba-Ta-A-I-Sa dewa,                      Sri Na-Ma-Si-Wa-Ya makam,
                        Sri Jagat-Natha Om Ah Um,              Sri Hari-Natha Am Um Mam.
Raris malih ngargha, sasirat I MET OYA, PARAMA-SUKA, patanganan, kadi harep. Malih  peah bagi, 2, ikang caru, wus mangkana hater :
            Om Ehi-eli Bhuta-Gana, praitta-ganah, pisaca ganah, kumadhaka
            Bhuta gaghanah, mahe-ragha-ganah, date maya hityadi.
            Sri dewi Sri guru dandha, rwa guru maha bhairawa,
            Am Ah Sri guru karwasca, namaste mutanda hum phat.
Raris malih ngargha, sasirat I MET OYA, PARAMA-SUKA, patanganan kadi ngarep. Wus mangkana, kumpulang dades asiki, ikang caru, wus kumpul raris malih ater :
            Terpta talatah swatah,                         terpta giri gatah bhutah,
            terpta sakasa karina,                            Om sumba-nisumba hum hityadi.
            Sri sunya mehardha Candram,            Sri Windhu sunyatma dewa,
            Sri nadha maha bhairawa,                   sastra-wyanjana raksate.
Raris malih ngargha, sasirat I MET OYA, maPARAMA-SUKA, patanganan kadi riharep, wus mangkana, sambut ikang bajra-ghanta mwah, raris ngastawa Sanjatan-Bhuta, iti hucarakna :
            Om Bajrayantu namo tasme, tiksnandhara yawe namah, Purwa desa, raksa baya                       namo namah, rajastra kala-kala-rajastre, jayeng satru kala bhye namah.
            Om Sangkayantu namo tasme, tiksnandhara yawe namah, Aghneya desa, raksa
 baya namo namah, rajastra kala-kala-rajastra, jayeng satru kala bhye namah.
            Om Dhandayantu namo tasme, tiksnandhara yawe namah, Daksina desa, raksa
                   baya namo namah, rajastra kala-kala-rajastra, jayeng satru kala bhye namah.
            Om Kangayantu namo tasme, tiksnandhara yawe namah, Nairiti desa, raksa baya
                   namo namah, rajastra kala-kala-rajastra, jayeng satru kala bhye namah.
            Om Panayantu namo tasme, tiksnandhara yawe namah, Pascima desa, raksa
                   baya namo namah, rajastra kala-kala-rajastra, jayeng satru kala bhye namah.
            Om Dwajayantu namo tasme, tiksnandhara yawe namah, Bayabya desa, raksa
                   baya namo namah, rajastra kala-kala-rajastra, jayeng satru kala bhye namah.
            Om Gandhayantu namo tasme, tiksnandhara yawe namah, Uttara desa, raksa
                   baya namo namah, rajastra kala-kala-rajastra, jayeng satru kala bhye namah.
            Om Hangkusyantu namo tasme, tiksnandhara yawe namah, Airsanya desa, raksa
                   baya namo namah, rajastra kala-kala-rajastra, jayeng satru kala bhye namah.
            Om Padmayantu namo tasme, tiksnandhara yawe namah, Madhya desa, raksa
                   baya namo namah, rajastra kala-kala-rajastra, jayeng satru kala bhye namah.
            Om Cakrayantu namo tasme, tiksnandhara yawe namah, Adah desa, raksa
                   baya namo namah, rajastra kala-kala-rajastra, jayeng satru kala bhye namah.
            Om Trisulayantu namo tasme, tiksnandhara yawe namah, Urdhah desa, raksa
                   baya namo namah, rajastra kala-kala-rajastra, jayeng satru kala bhye namah.
Sasiratnya :  Om Rom kala rajastra ya namah.
Wus mangkana, raris asirat maring Sanggar, harep maring dewa :
            Om Om Kurma Ghneya nama swaha, Om Om Hanantasanaya nama swaha,
            Om Om Singhasanaya nama swaha, Om Om Padmasanaya nama swaha,
            Om Om Dewasanaya nama swaha.
Raris ngamet puspa wija gandha, angadhistana Sang Hyang Widhi :
IDEP   Bhatara Parama-Buddha, mwang Bhatara Panca-Tathagata, humandeling bajra-     dhaka, huwus pinras tisteng Padmasana :
            OM AH HUM, AH HUM TRAM HRIH AH, namo Buddhaya.
Wus mangkana, sambut ikang bajra-ghanta, wtu puja PADMA-BHUWANA.
Raris puputakna sahendikanya sami, kantos puja pangaksama.
Malih yaning nuju macaru, tur hana pacang plaspas, wus puja SRIDIWI gnah mlaspas, puput pwa sira mlaspas hiriki pwa sira nabdab caru.
ITI SANG HYANG NAWA-GANGGA.
            Gangga dewi maha punyam,              samawa mrta manggalam,
            manggalam dharma sangghyanam,     Buddha kumba mawa tamah.
            Ganggya harata dharmanam,              pawitram papa nasanam,
            papa keti saha sranam,                        wyama kasa pwa bhawakah.
            Brahma Wisnu maha dewa,                teyasta-teya dewakah,
            amrtam sakalam dewam,                     Ganggya dewi namostute.
            Tirtha jnanam maha Ganggya,            sagara ma-ra-la-ya te,
            Narayanam dyangga hepi,                  kumba tirtha maha nadi.
            Brahma Winusca Rudrasca,                teyasta-teya dewakah,
            amrtam sakalan dewam,                      Ganggya dewi namo namah.
            Meru perdaksinang kertham,              klesa Narayana priyam,
            sarwa tathwa muka punyam,              ripu klesa winasanam.
     Om Saklam niskalam Buddham,               Om-karathwam dharmatmakam,
            pancaksara tathweng-kara,                  sarwa dewatma nirbanam.
            Sarwa prajaye pesyanam,                    kincit sadha gatam kuram,
            Windhu sadha gatyangkutam,                        Candra-Windhu nada sime.
            Kincitam dharma sarwanca,                Om-karam dharma hutyate,
            sarwa wisam wimuktena,                    thwi sadyaya patenane.
Sasiratnya :
            Om Am Kurma maha Ganggaya namah, Om Am Bhuh maha Ganggaya namah,
            Om Am Brahma maha Ganggaya namah, Om Am Wisnu maha Ganggaya namah,
            Om Am Iswara maha Ganggaya namah, Om Am Mahadewa maha Ganggaya                    namah,
            Om Am Buddha Ganggaya namah, Om Am Dharma maha Ganggaya namah,
            Om Am Sangghya maha Ganggaya namah, Om Tirthatam ye nityam,
            suddha-lara, suddha-regha, suddha-klesa, suddha-mala, suddha-pataku, suddha-   wighna, suddha-papa, nir hupadrawa,
            Om Jala siddhi maha sakti HUM PHAT.
ITI SANG HYANG LINGGA-GANGGA.
     Om Gangya dewi maha punyam,              namaste wisma bhawanam,
            Yamuna parama purna,                       namaste parame-Swaram.
            Dharma-dhanca dewa punyam,          namaste leka racini,
            dalanyo mala haranye,                        namostu dhyah Maiswaram.
            Dewi ko dewi kajathwam,                  Siwa mrta namostute,
            kara jnanam jagat klesa,                      harinete namo namah.
            Mandha kini sura dewi,                      namaste malya harini,
            jambu santo maha dewa,                     dewi dewa niyogga tah.
            Sireyusa Nadi kertham,                       Sangkara Siwa nirmalam,
            patunah klesana saya,                          yusanya tra namo namah.
            Naspu dewa pawitranam,                   Ganggya dewi namostute,
            sarwa wighna winasanam,                  teyanam pari susyate.
            Pancaksara maha punyam,                  pawitram papa nasanam,
            papa keti saha sranam,                        anggandham bhawet sagaram.
            Brahma Gangga Siwa Gangga,           saptatma dharma Om-kara,
            sapta Gangga Ganggya Sindhu,         Saraswati namostute.
            Yata meru yata dewa,                         yawat Gangga mahi tala,
            Candra ko Gangga nantawah,                        tawathwam wija wimbhawe.
            Mrtyunjayasya dewasya,                    yenamamyami tirthaye,
            dirgha-yusam awapnesti,                    Sri Sangghya wijanam bhawe.
            Buddha nirmala Siwanam,                  dharma Sangghya parayana,
            Sangghya sangghya ya sapurna,         si Ganggyadi namostute.
Sasiratnya :
            Om Sa-Ba-Ta-A-I Na-Ma-Si-Wa-Ya, Om Bhur Bhuwah Swah swaha
            ye tirtha maha pawitra ya nama swaha,
            om I-A-Ka-Sa  Ma-Ra-La-Wa-Ya   HUM, HUM PHAT, HUM PHAT,
            HUM PHAT, nama swaha.

ITI SANG HYANG GIRI-PATI.
     Om Giri-Pati dewa-dewa,                          leka natha jagat pati,
            sakti manta maha wirya,                     jnana wanta Siwatmakam.
            Maheswara dibya caksu,                     maha padme namo nama,
            ghora-ghora maha suksma,                  haddhi dewa namo nama.
            Paramesta paramsti,                            paramartha namo nama,
            haddhi karana histanca,                      nangkarena namo nama.
            Maha redra maha suddhi,                   sarwa papa winasanam,          
            maha murthi maha tathwa,                  pasu-pati namo nama.
            Mahadewa Sangkarasca,                     Sambu sarwa bhawa tata,
            mighera Brahma Rudrasca,                 Isana-Siwa yatmakah.
Sasiratnya :
            Om Eka-Purusa ya nama, Om Ardha-Nareswari ya, Om Tri-Purusaya,
            Om Catur-Leka-Pnalaya, Om Panca-Kosikaya, Om Sadghana-Patiya,
            Om Sapta-Resiya, Om Asta-Ganggaya Om Nawa-Dewataya nama swaha.
ITI PUJA NAPKALA PUNAMA mwang TILEM :
     Om Candra pancalasa punyam,                 Candra-wati prana myati,
            Candra-Dipa para jeti,                         namo Candra namostute.
            Siddhir agyam himostute,                   dhara ghenati darsanam,
            wisat satya kala hinam,                       namo Candra namostute.
            Karma sakti jagat caksu,                     sarbwa bharana buktinam,
            sweta panca kala runam,                     namo Candra namostute.
            Kunet phalana astanca,                       sarwa rapama manggalam,
            dharma-dharma sayam-sayam,            namo Candra namostute.
            Lekayamta prana sitam,                      leka puspa sama itam,
            asta diksa rane dityam,                       namo Candra namostute.
            Asta Dipa wasikaram,                         asta langgana sampurnam,
            Buddha lokam Candra dhipam,          namo Candra namostute.
Sasiratnya :
            Om Hum Candra dewa maha Gangga mrta ya nama swaha,
            Om Am Surya dewa maha Gangga mrta ya nama swaha,
            Om Rum Nala dewa maha Gangga mrta ya nama swaha.
???malih puja, napkala PURNAMA TILEM :
     Om Hum Sri bajranam dewam,                 Gangga karam Sri pinggalam,
            Surya Candra nugra yanam,                was padha Lintang-Trangganam.
            Saddha Buddha mrta dewi,                catur wisuddha yajnanam,
            nirmala bajra mustikam,                      perthiwi suddha karanam.
            Tri waidyam dasa nirogham,               parang-mukayam waspadam,
            Gai we praptistanam,                          mogha Bhatara Lingganam.
Sasiratnya :
            Om Am Brahma dewa mrta ya nama swaha,
            Om Hum Wisnu dewa mrta ya nama swaha,
            Om Mam Iswara dewa mrta ya nama swaha,

NIHAN TINGKAH NGUNGGAHANG WONG MATATAH.
Sambutang sekar akatih :
            Om Jiwa mrta ya nama swaha. Tibakna ring wong matatah.
Raris samadhi-Trayahin.
Wus mangkana wetu puja : RUPA WAIROCANA JNEYAH, sapuputa.
??ja; HANUGRAHA. mwah dulurin; HAYU-WERDHI, Raris padangalin.
Sambutang Tatah :
            Om Waja manta, pring lambene si hanu, si hanu teguh hatos ya nama swaha.
            Raris tatahin.
NIHAN TINGKAH NAMPI SADHANA.
Sambutang sekar akatih :  Om Jiwa mrta ya nama swaha.

                                                                                                Tibakna ring saddhana.
Raris samadhi-trayahin. Raris puja :
            Dhanam wibhuh sanyam nityam,        dhanam durghanti waranam,
            dhanam sa sa sa so padam,                 dhanam santikari Siwam.
            Aste kredhe paranjate,                                    kurute tri-dasa-laya,
            sathwa ya natah,                                 waradam parama huda.
                                                            Raris NUGRAHA. Mwang HAYU-WERDHI.
NIHAN TINGKAH NAMPI, RESI-BHOJANA.
Sambutang sekar akatih :  Om Jiwa mrta ya nama swaha.
                                                                                                Tibakna ring Bhejana.
Raris samadhi-trayahin. Raris puja; IDAMPARAMAM RAHASYAM, TRI-BHUWANA. Dulurin : HAYU-WERDHI.
NIHAN TINGKAH MAPARAGI. Nambut Paragi : Om Buddha-sanaya nama swaha.
Knanin puspa wija gandha, sembahaken :
            Paragi sarbwa Buddhanam,                sarbwa Buddhe daristitam,
            dharitam sarbwa bhawena,                 Buddha Bodho waraptaye.
Samayutakna :  Om Om Im Ya-Ka-Sa Ma-Ra-La-Wa ya hum.
Alebang ring madhya :            Om Wit ning Buddha dharma Sangghya ya namas.
Mangengselang tanggu :         Om Buddha Bhuh parsana ya nama swaha.
Sambut tanggunya ring arep : Om Iswara ya nama swaha.
??lekakna ring hulun arna :     Ah Hum Tram Hrih Ah.
Mwah sambut tanggunya :      Om Buddha Paragi ya nama swaha.
Malih knanin puspa wija gandha, sembahakna mangungguh :
OM Kurma ghneya, sapuput ipun.

One Response so far.

 1. assalamualaikum wr.wb,
  saya ingin mengucapkan banyak terimah kasih kepada AKI NYALI atas bantuan AKI.
  kini impian saya selama ini sudah jadi kenyataan dan berkat bantuan AKI NYALI pula yang telah memberikan
  angka ritual kepada saya yaitu 4 angka dan alhamdulillah langsung tembus. sekali lagi makasih ya AKI karna
  waktu itu saya cuma bermodalkan uang 500 ribu dan akhirnya saya menang. Berkat angka GAIB hasil ritual AKI NYALI
  saya sudah bisa buka usaha yaitu BENKEL MOTOR/MOBIL dan TOKO SEMBAKO kini kehidupan keluarga saya jauh lebih baik dari
  sebelumnya,bagi anda yg ingin seperti saya silahkan HUB/SMS AKI NYALI di nomor hpnya: 0821 1672 2552. SILAHKAN BERGABUNG

Leave a Reply

/*